2021-10-14

Turbinernas roll i ett flexibelt elsystem

På årets turbinseminarium presenterades nyheter och resultat om effektöverföring i transmissionsnätet och överföringsbegränsningar.

I takt med att vi får en allt större andel väderberoende elproduktion kan gas- och ångturbiner bli en viktig del i ett flexibelt elsystem, både som effektreserv och störningsreserv.  Under webbinariet redovisade forskare och andra sakkunniga det senaste inom teknikutvecklingen och hur olika driftstationer i kraftsystemet bäst kan hanteras.

Magnus Genrup från Lunds Tekniska högskola redovisade det senaste nom teknikutvecklingen. Olof Samuelsson berättade om effektöverföring i transmissionsnätet och överföringsbegränsningar, inverkan av reaktiv effekt på spänning och överföring samt produktionsanläggningarnas roll nu och framöver.

Niclas Damsgaard berättade om Svenska kraftnäts flexprodukter, inklusive reaktiv effekt och kommande krav (RFG). Flera av förslagen kring stödtjänster och avhjälpande åtgärder presenteras i detalj i Nicklas Damsgaards presentation som kan laddas ner från Energiforsks hemsida.

Evert Agneholm från Protrol och Högskolan väst berättade om hur man bäst hanterar olika driftsituationer i kraftsystemet.  Den stora energiomställning som nu sker i Sverige och resten av världen kommer innebära stor anslutning av asynkron icke predikterbar elproduktion. Det kommer att leda stora utmaningar för kraftsystemen, säger Evert Agneholm:

– Ång- och gasturbiner kan i det här sammanhanget spela en stor och viktig roll då de kan bidra med rotationsenergi, kortslutningseffekt/kortslutningsströmmar, spänningsreglering och reaktiv effekt samt planerbart och styrbart aktivt effekttillskott i olika tidshorisonter. Många ång- och gasturbiner har också snabb och stabil reglering vilket gör dem mycket lämpliga för att bidra med olika former av frekvensregleringsprodukter, speciellt nu när de tekniska kraven på frekvensregleringsprodukter skärps kraftigt.

I Sverige är de flesta ång- och gasturbiner lokaliserade till de södra delarna av landet, ofta i städer, berättar Evert Agneholm:

– Här kan ång- och gasturbiner även hjälpa till att ta hand om lokala effektbegränsningar som uppstår i överföringsnätet till staden samt stötta i krissituationer då lokala ödrifter startas upp.

Det händer mycket vad det gäller gas- och ångturbiner berättar Bertil Wahlund som är programansvarig på Energiforsk:

– Det här är ett superintressant område, som vi behöver följa och jobba ännu mer inom. Förutom de tjänster och möjligheter som föredragshållarna har lyft, finns det även en viktig potential för faskompensering med synkrona generatorer som ännu inte är realiserad. Här finns det helt klart mer att göra, säger Bertil Wahlund som är programansvarig på Energiforsk.

Alla presentationer från Turbinseminariet 2021

 

 

 

 

 

 

Nyheter