Program

Krafttag ål

Det finns ett fortsatt behov av åtgärder och ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen. Det här programmet består både av konkreta åtgärder och av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på åtgärder som minskat fiske, minskad dödlighet i kraftverk och utsättning av importerade ålyngel för att vända utvecklingen. En bärande tanke med de frivilliga åtgärderna i detta program är att de sätts in där de gör mest nytta. Inriktningen på åtgärdsdelen är:

  • Att sätta ut ålyngel i havet
  • Att fånga och transportera blankål, så kallad trap and transport

Det finns även en ambition att testa skonsam drift som metod.

Forsknings- och utvecklingsdelen i programmet handlar om skonsam drift, fiskvägar och ålens vandring. Projekten ska öka kunskapen om hur tekniska lösningar i kraftverk kan förbättra ålens passage nedströms. Syftet är också att ta reda på vilka faktorer som påverkar utvandringen av blankål.

Skonsam drift under perioder med stor utvandring av ål är en förhållandevis oprövad metod varför det finns behov av att studera vilka möjligheter och utmaningar det innebär. Området fiskvägar är till stor del en fortsättning på tidigare utvecklingsprojekt. Det här beskrivs i rapporter om tekniska lösningar för passage. Området ålens vandring ska öka kunskapen om ålens beteende och vandringsväg in mot kraftverk och hur den kunskapen kan omsättas i praktiken. Vandringsområdet har också koppling till området skonsam drift.  

Hänt inom programmet

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Hundratusentals ålyngel släpps ut

I förra veckan släpptes en halv miljon ålyngel ut utanför Kungälv. Utsättningen är en frivillig åtgärd som bekostas av vattenkraftföretagen inom Energiforsks program Krafttag ål och som för åttonde året genomförs tillsammans med projektet 8+fjordar.

8 aug 2018


Därför vandrar ålen

Vad är det som får ålen att påbörja sin vandring och hur kan man utforma miljöförbättrande åtgärder för de ålar som utvandrar? Resultatet från en studie om förutsättningar och ålens beteende i kraftverksintag visar tydligt att toppar i vattenflödet under höst och vår är det viktigaste för ålens vandring.

24 jan 2018


Krafttag ål visar resultat

Nu finns en sammanfattande skrift om programmet Krafttag ål och de fem projekt som pågår. Här beskrivs forsknings- och utvecklingsprojekt som ger ny kunskap om ål och vattenkraft och de frivilliga, åtgärder som görs i programmet.

4 dec 2017


Krafttag ål sätter ut ålyngel i Kungälv

Nu sätts femhudra tusen ålyngel ut på västkusten. Här är det Sara Sandberg, Energiforsk som hjälper organisationen 8-fjordar med utsättningen som är en frivillg åtgärd och som bekostas av vattenkraftföretagen inom Energiforsk-programmet Krafttag ål.

4 jul 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Mycket nytt om ål i vattenkraften

Energiforsk arrangerade ett välbesökt seminarium inom programmet Krafttag ål i slutet av november. Syftet var att sprida kunskap om pågående utvecklingsprojekt och att berätta om de åtgärder som genomförts under året.

19 dec 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ny folder presenterar Krafttag ål

Krafttag ål – ett program med åtgärder och kunskap om ål och vattenkraft. Nu har vi tagit fram en sammanfattande skrift om programmet och de fem projekt som just nu pågår.

15 dec 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Ålyngel sätts ut på västkusten

Under två dagar sätts drygt 400 000 ålyngel ut vid Kungälv, Orust och Tjörn inom programmet Krafttag ål. Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på olika åtgärder för att vända utvecklingen.

18 aug 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807

Uppdragsivare

Krafttag ål genomförs i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Vattenkraftföretagen bekostar de frivilliga åtgärderna, medan forskningsdelen finansieras av vattenkraftföretagen och HaV. Programmet startade 2011. Nuvarande programperiod som startade 2015 har en budget på nära 24 miljoner kronor.

Ladda ner

Krafttag Ål 2018
pdf 2,5 MB