Program

Krafttag ål

Det finns ett fortsatt behov av åtgärder och ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen. Just nu består satsningen av konkreta åtgärder, som att fånga och transportera blankål.

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på åtgärder som minskat fiske, minskad dödlighet i kraftverk och utsättning av importerade ålyngel för att vända utvecklingen. En bärande tanke med de frivilliga åtgärderna i detta program är att de sätts in där de gör mest nytta. Inriktningen på åtgärdsdelen är:

  • Att sätta ut ålyngel i havet.
  • Att fånga och transportera blankål förbi vattenkraftverken, så kallad trap and transport. Målet för 2023 är 15 000 ålar.

 

Hänt inom programmet

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Vattenkraftbolagen hjälper 15 000 ålar ut på sin långa vandring

Deltagarna i programmet Krafttag ål träffades den 26 september vid sjön Glan i Östergötland för att medverka när ålar fångas in för transport förbi vattenkraftverk i Motala ström. Det totala målet för programmet är att hjälpa 15 000 ålar varje år.

30 sep 2022 - Vattenkraft


Trap and transport av ål i Motala ström

I sjöarna Sommern, Roxen och Glan har fångst och nedtransport förbi kraftverk, även kallat trap and transport, bedrivits sedan starten av Krafttag ål. Under 2020 transporterades totalt ca 4 000 ålar, nära 5,2 ton, förbi kraftverken i Motala ström.

15 mar 2021


Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020 - Vattenkraft


Hundratusentals ålyngel släpps ut

I förra veckan släpptes en halv miljon ålyngel ut utanför Kungälv. Utsättningen är en frivillig åtgärd som bekostas av vattenkraftföretagen inom Energiforsks program Krafttag ål och som för åttonde året genomförs tillsammans med projektet 8+fjordar.

8 aug 2018


Därför vandrar ålen

Vad är det som får ålen att påbörja sin vandring och hur kan man utforma miljöförbättrande åtgärder för de ålar som utvandrar? Resultatet från en studie om förutsättningar och ålens beteende i kraftverksintag visar tydligt att toppar i vattenflödet under höst och vår är det viktigaste för ålens vandring.

24 jan 2018


Krafttag ål visar resultat

Nu finns en sammanfattande skrift om programmet Krafttag ål och de fem projekt som pågår. Här beskrivs forsknings- och utvecklingsprojekt som ger ny kunskap om ål och vattenkraft och de frivilliga, åtgärder som görs i programmet.

4 dec 2017


Krafttag ål sätter ut ålyngel i Kungälv

Nu sätts femhudra tusen ålyngel ut på västkusten. Här är det Sara Sandberg, Energiforsk som hjälper organisationen 8-fjordar med utsättningen som är en frivillg åtgärd och som bekostas av vattenkraftföretagen inom Energiforsk-programmet Krafttag ål.

4 jul 2017 - Vattenkraft


Mycket nytt om ål i vattenkraften

Energiforsk arrangerade ett välbesökt seminarium inom programmet Krafttag ål i slutet av november. Syftet var att sprida kunskap om pågående utvecklingsprojekt och att berätta om de åtgärder som genomförts under året.

19 dec 2016 - Vattenkraft


Ny folder presenterar Krafttag ål

Krafttag ål – ett program med åtgärder och kunskap om ål och vattenkraft. Nu har vi tagit fram en sammanfattande skrift om programmet och de fem projekt som just nu pågår.

15 dec 2016 - Vattenkraft


Ålyngel sätts ut på västkusten

Under två dagar sätts drygt 400 000 ålyngel ut vid Kungälv, Orust och Tjörn inom programmet Krafttag ål. Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på olika åtgärder för att vända utvecklingen.

18 aug 2016 - Vattenkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Krafttag ål och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Krafttag ål genomförs sedan 2011 i samarbete mellan Vattenfall Vattenkraft AB, Sydkraft Hydropower, Tekniska verken i Linköping AB, Statkraft Sverige AB, Fortum Sverige AB och Holmen Energi. Vattenkraftföretagen bekostar de frivilliga åtgärderna som ingår i programmet. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medverkar som adjungerad i styrgruppen.

Den årliga budgeten för 2023-2025 är ca 4,5 miljoner kronor.