Mål

Övergripande mål

Programmets övergripande mål är att öka kunskapen om vattenkraft och ål, att minska vattenkraftens påverkan på ålbeståndet och att öka utvandringen av blankål från svenska vatten.

Målet för åtgärder under 2023 är att minst 15 000 blankålar ska transporteras förbi vattenkraftverk. Därutöver sätts ca 185 000 karantäniserade ålyngel ut.

Den bäranden tanken med programmet är att åtgärderna ska sättas in där de gör mest nytta och åtgärderna ska följas upp varje år.