Mål

Övergripande mål

Programmets övergripande mål är att öka kunskapen om vattenkraft och ål, att minska vattenkraftens påverkan på ålbeståndet och att öka utvandringen av blankål från svenska vatten.

Målet för åtgärder under 2021 är att minst 15 000 blankålar ska transporteras förbi vattenkraftverk. En minskad budget jämfört med tidigare år medför att ingen utsättning av karantäniserade ålyngel kommer att genomföras inom ramen för Krafttag ål under 2021.

Den bäranden tanken med programmet är att åtgärderna ska sättas in där de gör mest nytta och åtgärderna ska följas upp varje år.