Organisation

Programmets styrgrupp

Krafttag ål genomförs i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vatten-myndigheten, HaV. Vattenkraftföretagen bekostar de frivilliga åtgärderna. Programmet startade 2011 och bedrivs numera i ettåriga programperioder. Nuvarande programperiod startade 2021 och har en budget på ca 2,5 miljoner kronor.

I programmets styrgrupp ingår:

  • Erik Sparrevik, Vattenfall Vattenkraft AB, ordförande
  • Johan Tielman, Sydkraft Hydropower
  • Jakob Bergengren, Tekniska Verken i Linköping AB
  • Henrik Jatkola, Statkraft Sverige AB
  • Sara Sandberg, Fortum Sverige AB
  • Rikard Nilsson, Holmen Energi
  • Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten (adj.)