Organisation

Programmets styrgrupp

Krafttag ål genomförs i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Vattenkraftföretagen bekostar de frivilliga åtgärderna. Programmet startade 2011 och nuvarande programperiod 2023–2025 har en årlig budget på ca 4,5 miljoner kronor.

I programmets styrgrupp ingår:

  • Erik Sparrevik, Vattenfall Vattenkraft AB, ordförande
  • Johan Tielman, Sydkraft Hydropower
  • Jakob Bergengren, Tekniska verken i Linköping AB
  • Hanna Karlsson, Statkraft Sverige AB
  • Marco Blixt, Fortum Sverige AB 
  • Rikard Nilsson, Holmen Energi
  • Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten (adj)
  • Bertil Wahlund, Energiforsk (adj)