Organisation

Programmets styrgrupp

Krafttag ål genomförs i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Vattenkraftföretagen bekostar de frivilliga åtgärderna, medan forskningsdelen finansieras av vattenkraftföretagen och HaV. Programmet startade 2011. Nuvarande programperiod som startade 2015 har en budget på nära 24 miljoner kronor.

I programmets styrgrupp ingår:

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft AB, ordförande
Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten
Johan Tielman, Uniper
Marco Blixt, Fortum
Jan Lidström, Holmen Energi
Morgan Rubensson, Statkraft Sverige AB
Katarina Ingvarsson/Ola Palmquist, Tekniska Verken i Linköping AB