Program

Swedish Wind Centre – SWC

Forskningscentret Swedish Wind Centre, SWC, samlar och tar fram forskningsbaserad kunskap om vindkraft. Centrets vision är ett robust och hållbart energisystem i Sverige. Energiforsk är medlem i centret och ansvarar för industrisamordning och kommunikation.

SWC vill göra det enkelt att hitta kunskap om vindkraft i Sverige och Norden för alla som har behov av det. För att bidra till det bedriver SWC tvärvetenskaplig forskning inom sex forskningsområden: anpassade efter förhållanden i Norden:

  • Planering av vindkraft
  • Projektering och lokalisering av vindkraft – siting
  • Turbinforskning
  • Drift och underhåll
  • Integration i elsystemet
  • IEA Wind TCP

Bakom SWC står ett 20-tal organisationer, där universitet, forskningsinstitut, forskningsföretag, energiföretag och offentlig sektor är representerade.

Läs mer på SWC:s webbplats.

Åsa Elmqvist
08-677 27 61