Ämnesområde

Kärnkraft

Kärnkraften utgör en betydande del av den planerbara kraften i det nordiska elsystemet. Att utnyttja kärnkraft för elproduktion ger låga utsläpp av koldioxid, men de svenska kärnkraftsanläggningarna åldras och behöver kunna drivas säkert i minst 50 år.

I Sverige finns i dag sex reaktorer i drift. De kräver kostnadseffektiva lösningar för att förlänga livstiden och för att kunna underhållas och drivas säkert tills de tas ur bruk, eftersom de är ett viktigt bidrag till den elproduktion som kan planeras.

Den forskning och utveckling som drivs av Energiforsk handlar bland annat om frågor som rör åldrande, hur befintliga anläggningars hållfasthet påverkas och hur man kan kontrollera driftstatus på en anläggning på ett säkert sätt. Målet måste alltid vara att driva de befintliga anläggningarna på ett säkert sätt i minst ytterligare 20 år.

Energiforsk följer utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att kunna svara på vilken potentiell roll och vilka möjligheter som finns för kärnkraften i Sverige och övriga Norden.Hänt inom området

Internationellt webbinarium om kärnkraft

Små modulära reaktorer har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Förra veckans webbinarium om ny teknik och små modulära reaktorer lockade över 400 deltagare från hela världen.

29 jan 2021 - Kärnkraft


Kärnkraftens potentiella bidrag till ett hållbart energisystem

Förra veckan hölls Energiforks årliga kärnkraftskonferens på temat hållbarhet. Experter från en internationell arena var på plats för att dela med sig av erfarenheter och insikter.

30 jan 2020 - Kärnkraft


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020 - Kärnkraft


Goda möjligheter att bli ledande inom kärnkraftsmaterial

Tunga namn och ett bra program samlade i förra veckan drygt 90 personer från Sverige, Finland, Storbritannien, Schweiz, Japan, Kina och Belgien för en spännande konferens om framtiden för kärnkraft, politiskt och teknikmässigt.

30 jan 2017 - Kärnkraft


Hans Blix får pris under vår kärnkraftkonferens

Under den inledande middagen till Energiforsks konferens Nuclear Technology and Policy Developments den 24 januari kommer Hans Blix att tilldelas Sveriges Kärntekniska Sällskaps hederspris.

12 jan 2017 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv