2024-01-25

Energiforsk värvar från Vattenfall för forskning om kärnkraft

Karin Westling är ny områdesansvarig för kärnkraft på Energiforsk.

Karin Westling är ny ansvarig för Energiforsks kärnkraftsforskning. Hon kommer närmast från Vattenfall och har lång erfarenhet av energibranschen, kärnkraft och byggbranschen.

– Jag vill bidra till att öka kunskapen och undanröja hinder så att Sverige kan få ett robust och hållbart energisystem. Den forskning och utveckling vi samordnar inom bland annat kärnkraft blir väldigt viktig för det, säger Karin Westling, områdesansvarig för kärnkraft på Energiforsk.

Energiforsk har anställt Karin Westling som ny områdesansvarig för kärnkraft. Hon kommer närmast från Vattenfall, där hon varit projektledare inom programmet för avvecklingen av kärnkraftverket i Ågesta i södra Stockholm, som ska vara färdigavvecklat 2025. Tidigare har hon även jobbat med att planera för det kommande slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark.

Under sitt yrkesliv har Karin Westling växlat mellan energibranschen och byggbranschen. Bland annat har hon arbetat på Fortum, Eon och i Stockholms stads fastighetsförvaltning. Karin Westling är civilingenjör i industriell ekonomi internationell från Linköpings universitet.

– Mitt första fokus blir att sätta mig in ordentligt i det arbete Energiforsk initierat och driva det vidare. Senare vill jag titta på om vi kan utveckla den forskning vi samordnar. Kärnkraften är i ett så intressant läge just nu, det är stor skillnad jämfört med för bara några år sen, säger Karin Westling.

Karin Westling ersätter Urban Andersson som områdesansvarig för Energiforsks kärnkraftsportfölj. Han kommer fortsätta vara aktiv inom kärnkraftsprogrammen, men också börja jobba med bland annat vattenkraft.

– Det händer mycket inom kärnkraftsindustrin nu och intresset är stort, både i Norden och Europa. Men det behövs mer kunskap om hur Sverige så snabbt och effektivt som möjligt kan dra ännu mer nytta av kärnkraft. Karins mångåriga erfarenhet av energibranschen och byggbranschen kommer vara till stor nytta för våra uppdragsgivare och Sveriges energisystem, säger Markus Wråke, vd för Energiforsk.

Nyheter