2016-01-19

Undvik obalans i elnätet vid anslutning av solpaneler

I Sverige installeras många solpaneler oftast på enfas och det kan bli problematisk för landsbygdsnät, något som Energiforsks rapport Obalans från enfasanslutna solpaneler lyfter fram. Problemet undviks genom att variera faser vid installation av solpaneler.

Resultaten visar att för en stor del av nätet är risken liten även om många kunder ansluter solpaneler genom enfasiga växelriktare. I svaga nät på landsbygden är risken stor att 2-procentgränsen i minusföljdspänning överskrids. Det gäller framförallt när spänningen är i obalans redan innan anslutningen av solpaneler. Andra problem är att anslutning av enfasiga anläggningar ökar risken för överspänning och att trefasomriktare slås ut. Forskarna kommer fram till att det är rimligt att tillåta enfasväxelriktare för merparten av nätet. Däremot bör man ställa krav på trefasväxelriktare när förimpedansen överskrider ett visst värde, och elnätsägarna bör ansvara för att solpanelerna fördelas mellan de tre faserna.

Obalans från enfasanslutna solpaneler Energiforskrapport 2015:130

Nyheter