2016-05-17

Betongdagarna om material och analysmetoder

Kraftindustrins årliga betongdagar hålls den 24 och 25 maj i Älvkarleby. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks två betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

Nyheter