2022-08-24

Energieffektivisering bästa sättet att snabbt sänka elpriserna

Genom att minska efterfrågan av el med 5 procent i Europa skulle elpriserna i elområde 3 minska snabbt och landa på ungefär samma nivå som sommaren 2021. Det visar en studie som Ea Energy Analyses har gjort på uppdrag av Energiforsk.

– Energieffektivisering är det i särklass snabbaste sättet att få ner elpriserna i Europa och södra Sverige. Om hela Europa skulle minska efterfrågan på el med 5 procent skulle priserna i elområde 3 vara på ungefär samma nivå som hösten 2021, alltså innan Rysslands invasion av Ukraina, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Energiforsk har gjort studien tillsammans med analytiker och forskare från Ea Energy Analyses, Energy Modelling Lab och Profu. Studien simulerar hur elpriserna i Europa effektivast kan sänkas de närmaste tre åren. Bakgrunden är den pågående energikrisen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Studien har fått stort genomslag i svenska medier. Bland annat rapporterar Sveriges Radios Vetenskapsradion om den i inslaget Spara el mest effektivt för att få elpriserna att sjunka. Även Svenska Dagbladet rapporterar om den och när Dagens Nyheters ledarsida argumenterar för en energisparkampanj hänvisar man till studien.

I studien har tre olika scenarier undersökts:

  1. En snabb utbyggnad av solkraft och landbaserad vindkraft
  2. Ökad elproduktion genom att använda mer kol, olja och kärnkraft
  3. Minskad efterfrågan av el med 5 procent

Studien omfattar elpriserna på den nordiska elmarknaden och 14 andra europeiska länder, inklusive bland andra Tyskland, Storbritannien och de baltiska staterna.

Slutsatsen är att energieffektivisering är den metod som skulle minska elpriserna snabbast och mest. Under 2022 skulle elpriserna i elområde 3 minska med nästan en tredjedel och med cirka 40 procent till 2025, jämfört med om ingen effektivisering görs.

Som jämförelse skulle ökad elproduktion från kol, olja och befintlig kärnkraft bara ha marginella effekter på elpriset i elområde 3.

Även ett trefaldigande av den planerade utbyggnaden av sol- och vindkraft skulle ha mindre påverkan på elpriset jämfört med energieffektivisering.

– Energieffektivisering är det som ger störst effekt och får snabbast genomslag. Studien bekräftar att Sverige och Europa behöver bli mer noga med hur och när vi använder el, att vi använder den så klokt som möjligt och att vi inte använder mer än vi behöver, säger Markus Wråke.

Analyserna uppdateras just nu och en fullständig rapport av studien kommer att publiceras den 19 september på Energiforsk.se.

 

 

Nyheter