2017-02-16

Större nät ger lägre fjärrvärmekostnad

Många fjärrvärmeföretag är kostnadsmedvetna och har minskat sina kostnader för att producera värme genom att koppla samman fjärrvärmenät och ta emot spillvärme från industrin.

Nya forskningsresultat visar att det framför allt handlar om att utnyttja industriell spillvärme och att gå samman eller köpa upp ett fjärrvärmenät som har ägts av en annan aktör för att öka storskaligheten och därmed minska kostnaderna.

Tre nya fjärrvärmesammankopplingar, där fjärrvärmenäten ursprungligen har ägts av olika aktörer, har identifierats i en kartläggning som har gjorts av WSP Sverige. Det är Trollhättan och Vänersborg i Västergötland, Arboga  och Köping samt Surahammar och Västerås båda i Västmanland som under 2016 har genomfört en sammanslagning av sina nät. Det pågår också diskussioner och utredningar i ytterligare minst två fall där det väntas inriktnings- eller investeringsbeslut nu under våren.

Trollhättan och Vänersborg
Avståndet mellan fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg är 8 km och en sammankoppling har utretts flera gånger ända sedan 1980-talet. I oktober 2016 bestämdes att en ledning som kopplar ihop näten skulle byggas. Och som en del i den satsningen förbereder man också för att kunna ta tillvara ytterligare spillvärme från Vargön Alloys utanför Vänersborg som tillverkar ferrolegeringar. Första spadtaget togs i november 2016 och ledningen beräknas vara i drift under hösten 2017.

Arboga Energi köps av Köping
En sammankoppling av fjärrvärmenäten i Köping och Arboga har diskuterats sedan 1990-talet och under 2015 aktualiserades frågan och arbete pågick till juni 2016 då det togs beslut om att sammankoppla näten. Ledningen mellan näten ska vara färdig att användas i maj 2017. Affären innebar att Köpings kommun köpte Arboga Energi och bildade Västra Mälardalens Energi och Miljö.

Surahammar kopplas ihop med Västerås
Det var Mälarenergi som under 2012 och 2013 startade diskussionen om ett samarbete i samband med att man byggde en ny anläggning för avfallsförbränning i Västerås. Med den nya anläggningen har Mälarenergi värme som kan förse fler med fjärrvärme än hushåll och lokaler i det centrala nätet i Västerås. Ledningen försörjer nu invånarna i Surahammar med värme från Västerås och de gamla anläggningarna i Surahammar används bara som reserv. Också Skultuna har anslutits till det centrala fjärrvärmenätet i samband med att ledningen byggdes mellan Surahammar och Västerås.

En generell slutsats från forskningsstudien är att fjärrvärmebranschen är kostnadsmedveten. Fjärrvärmeföretagen försöker att minska sina kostnader för producera fjärrvärme för att vara ett attraktivt val för sina kunder. Att koppla ihop lokala fjärrvärmenät till större enheter och att samverka kring fjärrvärmeproduktion är därför ett intressant alternativ för energiföretagen i de fall där det finns förutsättningar geografiskt.

Läs mer och ladda ner rapporten här! 

Nyheter