2016-01-15

Ny satsning på fossiloberoende fordonsflotta

Med stöd av Energimyndigheten lanserar Energiforsk, Sweco, VTI och tankesmedjan Fores 2030-sekretariat en gemensam satsning i den strategiska innovationsagendan Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?

– En hållbar transportsektor kan ge arbetstillfällen och en hållbar samhällsutveckling, säger Jonas Dahl som är ansvarig för transport och drivmedel på Energiforsk. Samtidigt kommer både forskningen och utvecklingen att kunna resultera i nya tekniska innovationer som kan stärka Sveriges export och konkurrenskraft.

Projektet påskyndar arbetet för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Såväl arbetet, som kommer att pågå under hela 2016, som rapporteringen från projektet kommer att kunna användas av näringslivet, i forskningen och av olika myndigheter. Just nu planeras tre workshops tillsammans med ett stort antal aktörer som gemensamt ska ta fram underlag för en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030.

Se hela pressutskicket här. 

Nyheter