2017-02-27

Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

EUs miljödirektiv utgör grunden för olika miljölagar som sedan omsätts till nationella förordningar för att klara energieffektiviseringsmålet 20 procent förnybart, 20 procent minskat energibehov och 20 procent reduktion av koldioxidutsläppen till år 2020. En ny rapport från programmet Underhåll av elnät kallad Ekodesign och nya standarder för transformatorer är en sådan förordning av en energirelaterad produkt som ska energieffektiviseras för att bidra till en betydande koldioxidreduktion.

Rapporten ger tydliga rekommendationer till elnätbolagen och sätter förordningen i relation till Energimarknadsinspektionens regleringsskrivningar för åren 2016 – 2019. Kravet är att energieffektiva och tillförlitliga transformatorer måste upphandlas för att ingå i ett energieffektivt elnät där mindre än 50 procent av förlusterna ska komma från transformatorer.

Det innebär för distributionstransformatorer att nya maximala förlustgränser är satta och att krafttransformatorer har fått ett nytt lägsta verkningsgradsindex. Kraven gäller sedan juli 2015 och de kommer att skärpas ytterligare i juli 2021.

Läs mer och ladda ner rapporten här! 

 

 

Nyheter