2024-03-13

Ny rapport om stödtjänster: ”Hoppas underlätta marknadens utveckling”

Bo Diczfalusy har skrivit en rapport om stödtjänster, vars marknad har vuxit snabbt. En orsak är att andelen elproduktion från sol vuxit snabbt i Sverige och Europa.

Omsättningen av stödtjänster har ökat mer än tio gånger på några år och även antalet företag som är aktiva på marknaden växer snabbt. För att öka kunskapen om stödtjänster och bidra till utveckling släpper Energiforsk rapporten ”Stödtjänster på elmarknaden – i dag och i framtiden.”

– Det här är ett område som utvecklas väldigt snabbt. Det kommer nya stödtjänstprodukter hela tiden och det är viktigt att så många aktörer som möjligt kan delta. Jag hoppas att rapporten kan bidra till marknadens utveckling, säger Bo Diczfalusy som skrivit rapporten.

Marknaden för stödtjänster i Sverige har vuxit snabbt, från 500 miljoner kronor för några år sedan till över 6 miljarder kronor år 2022. Även antalet aktörer som säljer stödtjänster har ökat kraftigt, och bland annat elnätsföretag, elproducenter, industrier och ägare av batterilager är aktiva.

– Utvecklingen under 2022 var exceptionell på grund av de höga elpriserna, jag bedömer inte att omsättningen kommer fortsätta uppåt i samma takt, säger Bo Diczfalusy.

En viktig orsak till utvecklingen är den ökande andelen elproduktion från vind och sol i Sverige och Europa, som innebär större variationer i produktionen. Det ökar behovet av att reglera upp eller ner både konsumtion och produktion inom själva drifttimmen, det vill säga efter att den ordinarie budgivningen har avslutats. Samtidigt utvecklas tekniken för batterier, kraftelektronik och efterfrågeflexibilitet, vilket påskyndar utvecklingen.

– Allt fler aktörer agerar allt mer aktivt och elmarknaden har blivit mer komplex. Det här skapar både nya problem och nya möjligheter, och innebär en smygande stor förändring på elmarknaden och dess funktionssätt, säger Bo Diczfalusy.

Förutom att både kraftbolag och andra typer av företag investerar i batterier för att sälja stödtjänster ökar aktiviteten även inom bland annat processindustrin. Där handlar det framför allt om att bidra med efterfrågeflexibilitet att öka eller minska belastningen under korta tidsintervall. I rapporten nämns till exempel aluminiumteknikföretaget Gränges, och Energiforsk har tidigare rapporterat om hur Hallsta pappersbruk kan låta delar av produktionen stå still i några timmar.

I rapporten nämner du att staten genom sina myndigheter har en viktig roll för att stödtjänstmarknaden ska fungera bra. Vad syftar du på?
– För det första är det viktigt att prissättningen är transparent så att konkurrensneutraliteten säkerställs, den tillsynen borde förmodligen ligga på Energimarknadsinspektionen eller Finansinspektionen. För det andra behöver aktörer som Svenska kraftnät eller Energimyndigheten stödja olika typer av pilotprojekt. Det här är ett område i väldigt snabb utveckling, där nya produkter kan behöva hjälp för att utvecklas, säger Bo Diczfalusy.

Han nämner också att det är viktigt att Svenska kraftnät fortsätter samarbeta med sina motsvarigheter i Europa.

– Vi ligger långt framme på den nordiska marknaden, men samtidigt växer sol- och vindkraft snabbt i andra länder. Det är viktigt att Svenska kraftnät fortsätter samarbeta tätt internationellt för att hålla koll på utvecklingen.

Läs rapporten här.

Nyheter