2020-06-05

Utveckling och innovation en drivkraft

Tomas Wall, styrelseordförande i Energiforsk.

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

I veckan tackades den avgående ordföranden Jan Samuelsson av efter att ha varit med och startat Energiforsk och lett styrelsearbetet under fem och ett halvt år. Också Tomas Wall, som nu träder in som ny ordförande, genomförde redan 2012 en av utredningarna inför starten av Energiforsk.

–Tomas Wall kommer bli en stor tillgång för Energiforsk. Förutom sitt ledarskap har Tomas arbetat mycket med energiföretagens kunder. Vi vet att det finns stora värden i ökat samarbete mellan aktörer i olika delar av energisystemet, till exempel mellan fastighetsägare och energiföretag, och där är Tomas erfarenheter och nätverk mycket värdefulla, säger Markus Wråke, VD. 

Tomas Wall har ett långt förflutet inom energisektorn och tycker att energi är ett spännande och viktigt område för hela samhället och dess utveckling.

–Det kommer hela tiden ny teknik och bättre sätt att lösa samhällets behov. Därför är det alltid betydelsefullt med forskning och utveckling säger Tomas efter sitt första möte med styrelsen och fortsätter:

–Det handlar om att ställa den befintliga teknologin och lösningen mot den nya. Att våga utmana det vi har byggt upp och att välja den väg som blir bäst för samhället. Den som hittar rätt kan skaffa sig ett försprång framför andra!

Energiforsk hjälper energibranschen att titta framåt, att bedöma potentialen i olika lösningar och att sortera fram det som är viktigt. Komplexiteten i energimarknaden gör att det även behövs en helhetssyn för hur saker ska fungera tillsammans menar Tomas Wall.

–I en tid av stor omställning måste alla företag investera i att titta runt hörnet och även inkludera användarnas perspektiv som aktiva medskapare. Vi har all anledning att arbeta tillsammans med både användare och teknikleverantörer, säger Tomas.

Affärsutveckling
Tomas började sin bana på Gullspångskraft och gick sen vidare i olika roller på Fortum där han de sista tre åren ansvarade för företagets forskning och utveckling i Sverige. Sen 2012 driver han eget företag med inriktning på strategi och affärsutveckling i energisektorn. Han är också affärsängel och aktiv i Sustainable Energy Angels som hjälper innovatörer inom hållbar energi att utveckla sina innovationer till riktiga affärer.

Energiforsk är ett välskött bolag med ett väl fungerande styrelsearbete. Det är en bra plattform att gå vidare från menar Tomas och avslutar:

–Det finns en väldig bredd, kompetens och stort engagemang i styrelsen. Tillsammans är vi ett jättebra nätverk!

 

Nyheter