2016-06-13

Disputerar på fukt i betong

Grattis Mikael Oxfall som har disputerat på en ny mätuppställning för att bestämma mängden fukt i tjocka betongkonstruktioner! Det är första gången som en systematisk genomgång av fuktinnehåll i kärnkraftens betongkonstruktioner har gjorts.

Mikael, som är anställd på Vattenfall i Älvkarleby och industridoktorand i Lund, har sedan 2010 jobbat med frågan genom att testa ett mätsystem som han nu anser har tillräckligt hög noggrannhet. Forskningen består av flera större mätserier för att beskriva de förhållanden som råder i olika reaktorinneslutningar samt simuleringar för att prediktera framtida förhållanden.

Resultaten har en stor betydelse för kärnkraftindustrin som nu bättre kommer att kunna utvärdera effekten av olika fuktberoende processer i reaktorinneslutningarna, exempelvis krympning, korrosion av metaller och betongens strålskyddsegenskaper. Det kommer också att bli lättare att bedöma risken för att olika nedbrytningsprocesser sätts igång. 

Läs mer och ladda ner rapporten här! 

 

 

Nyheter