2022-12-22

Pressmeddelande: Om sju år kan alla nya bilar som säljs vara elbilar

År 2030 kan alla bilar som säljs i Sverige vara rena elbilar. Men om inte förutsättningarna att ladda förbättras tillräckligt kan andelen stanna på 75 procent. Till 2030 kommer fordonsflottan i landet bestå av cirka 50 procent laddbara bilar i form av rena elbilar och hybrider, enligt en rapport som Power Circle och Sweco tagit fram på uppdrag av Energiforsk.

– Det är under 2020-talet vi kraftigt behöver minska utsläppen och bryta fossilberoendet, därför är det positivt att elektrifieringen av fordonsflottan går så snabbt. Ihop med våra samarbetspartners kommer vi nu ta fram en konkret handlingsplan för hur Sverige kan klara elektrifieringen av vägtransporterna, säger Lennart Kjellman, ansvarig för forskningsprojektet Ett elsystem för elfordon på Energiforsk.

Alla personbilar som säljs i Sverige kan komma att vara helt eldrivna år 2030. Det visar det högsta scenariot i en rapport som Power Circle och Sweco tagit fram på uppdrag av Energiforsk. I ett lägre scenario spås andelen endast uppgå till 75 procent. Det kan jämföras med 2021, där andelen var 19 procent. Det som främst avgör hur hög andelen sålda nya elbilar blir är hur mycket den tillgängliga kapaciteten i elnäten kan utökas, hur väl utbyggd laddinfrastrukturen blir och ekonomiska incitament.

I det högre scenariot spås andelen laddbara bilar i fordonsflottan, både rena elbilar och laddhybrider, i Sverige öka från 6 procent 2021 till 50 procent 2030. Högst andel förväntas Stockholms län få med 80 procent, medan Norrbotten får lägst andel med 31 procent.

– Svenskarnas efterfrågan av elbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Därför är det viktigt att möjligheten att ladda elbilar ökar snabbt både publikt och hemma, så att trenden inte mattas av. I den kommande handlingsplanen kommer vi analysera bland annat marknadsmodeller, regelverk, fysisk infrastruktur och smarta laddlösningar så att vägtransporterna kan elektrifieras, säger Monika Topel, ansvarig för rapportens regionala prognoser på Sweco.

Rapporten ”Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon” har tagits fram av Power Circle och Sweco på uppdrag av Energiforsk. Den är en del av Energiforsks projekt ”Ett elsystem för elfordon”, som tar ett helhetsgrepp om hur elektrifieringen av fordonsflottan påverkar elsystemet, behovet av energi, effekt, elnätskapacitet och laddinfrastruktur.

– Ett starkt politiskt stöd, sjunkande kostnader och skarpare strategier från fordonstillverkarna har gjort att elektrifieringen går allt snabbare. Nästa år kommer vi analysera hur bland annat förändrade styrmedel kan påverka utvecklingen på kort och på lång sikt, säger Johanna Barr, expert och ansvarig för scenarioarbetet på Power Circle.

Handlingsplanen för hur laddinfrastrukturen ska kunna realiseras tar Energiforsk fram i samarbete med Power Circle, Sweco, Chalmers, Profu, Handelshögskolan i Göteborg och energibranschen. Den kommer att presenteras hösten 2023.

Ur rapporten

Försäljning av helt eldrivna personbilar 2030

Högscenario: 100 procent

Lågscenario: 75 procent

2021: 19 procent

Försäljning av helt eldrivna lätta lastbilar 2030

Högscenario: 80 procent

Lågscenario: 62 procent

2021: 7 procent

Försäljning av helt eldrivna tunga lastbilar 2030

Hög- och lågscenario: 65 procent

Lågscenario: 36 procent

2021: 1 procent.

Försäljning av helt eldrivna bussar 2030

Högscenario: 89 procent

Lågscenario: 52 procent

2021: 24 procent

Ladda ner
Ladda ner rapporten Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon.

För mer information
Lennart Kjellman, ansvarig för elnät, vindkraft och solel på Energiforsk
08-677 27 58
lennart.kjellman@energiforsk.se

Johanna Barr, expert och ansvarig för scenarioarbetet på Power Circle
070-532 00 47
johanna.barr@powercircle.org

Monika Topel, ansvarig för rapportens regionala prognoser på Sweco
070-944 03 99
monika.topel@sweco.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Om Energiforsk
Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som initierar, samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. Syftet är att bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls så effektivt som möjligt avseende försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, branschorganisationen Energigas Sverige samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. 

Om Power Circle
Power Circle samlar energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med våra cirka 100 partnerföretag verkar Power Circle för att accelerera den hållbara utvecklingen genom elektrifiering. Verksamheten inriktas på att bygga nätverk och kunskap inom framtidsfrågor som smarta elnät, flexibilitet, energilager och elektrifierade transporter.

Nyheter