2016-10-26

Ny doktor i jord- och bergmekanik

Den 25 oktober disputerade Svenskt vattenkraftcentrums Johan Spross på KTH med avhandlingen Toward a reliability framework for the observational method.

Handledare för doktorandprojektet har varit professor Stefan Larsson och Dr Fredrik Johansson från KTH samt Dr Rasmus Müller från Tyréns. Projektet har finansierats av Svenskt vattenkraftcentrum SVC, Stiftelsen Bergteknisk forskning BeFo och Formas.

 Avhandlingen kan laddas ner här.  

 Grattis säger vi från Energiforsk!

Nyheter