2018-10-05

Mer kraft och liv i våra vatten

Nu finns en ny version av den engelska sammanfattande broschyren om vad som har gjorts i Kraft och liv i vatten de senaste åren.

Mer kraft och liv i våra vatten har varit visionen för forskningsprogrammet vars syfte är att vattenkraftföretag och myndigheter ska samverka för att komma ett steg närmare visionen.

Programmet har tagit fram ta fram kunskap, metoder och verktyg som behövs för fortsatta hållbara miljöåtgärder inom vattenkraften. Det handlar också om att värdera miljöåtgärder, och att ta fram ekologiska och ekonomiska strategier för dammar och vattendrag.

Kraft och liv i vatten finansierades av ett antal vattenkraftföretag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten.  Energiforsk var sammanhållande för programmet.

Broschyren finns att ladda ner här både på svenska och engelska.

Nyheter