2019-09-11

Mest läst på energiforsk.se

Skuggningshandboken är den rapport som har laddats ned mest från Energiforsks hemsida under sommaren! Det hänger troligtvis ihop med att antalet solcellsinstallationer ökar och alltfler moduler kommer att behöva placeras även i skuggiga lägen. I Skuggningshandboken finns råd och tips!

I Skuggningshandboken beskrivs övergripande vad man bör tänka på när solcellsmoduler behöver placeras i delvis skuggiga lägen. I rapporten presenteras förslag till olika lösningar och vilka hjälpmedel som finns.

Handboken tar upp det aktuella kunskapsläget, både när det gäller skuggningens inverkan på utbytet och när det gäller den teknik som kan användas för att minimera förlusten av skuggning. Tanken är att ge läsaren kunskap om skuggning av solcellsmoduler så att var och en själv kan dra slutsatser för hur skuggning i det aktuella solcellssystemet bäst ska hanteras.

– Att Skuggningshandboken har blivit så populär, beror nog bland  annat på att den har en sån praktisk inriktning. Informationen är användbar för olika yrkeskategorier som till exempel solcellsinstallatörer, fastighetsägare, energirådgivare, men även för privatpersoner som funderar på att investera i solceller. Det känns roligt att rapporten fått ett så stort genomslag eftersom ett av Energiforsks mål är att forskningen ska implementeras i samhället, säger Åsa Elmqvist som är ansvarig för industrinätverket Solel.

Skuggningshandboken,Energiforskrapport 2017-385 

Nyheter