2016-07-05

Kunden vet vad som är viktigt

Att beställa, restaurera eller uppgradera ett vattenkraftsaggregat kräver noggrann planering. Men hur resonerar leverantören? På Voith Hydro i Västerås betonas bland annat kundspecifikationens betydelse för ett lyckat resultat.

– Specen är det viktigaste vi har, den säger vad vi ska jobba mot, konstaterar Björn Hellström, chef för beräkningsavdelningen på generatorleverantören Voith Hydro i Västerås, med rötter i svensk vattenkraftindustri.

Är man ute efter en hög verkningsgrad, hög tillgänglighet, ett specifikt driftmönster eller bara lägsta pris? Den typen av frågor bör vara besvarade för att leverantören ska kunna göra ett bra jobb, menar han.

– För att kunderna ska kunna utvärdera olika anbud likvärdigt är det också viktigt att specifikationen de lämnar är korrekt och att det tydligt framgår vad som är viktigast i det specifika projektet.

Vad tycker då kunderna är viktigast, i allmänhet?

– Här i Skandinavien ligger mycket fokus på verkningsgrad medan man till exempel i stora projekt i Kina mera betonar tillgänglighet och robusthet. Voith är med och levererar de största maskinerna i världen, mer än 800 MVA, och då är det ett stort fokus på beprövade dellösningar och på tillgänglighet, snarare än att man ökar verkningsgraden ytterligare något.

Lyckat utfall
Men ett lyckat utfall handlar också om vilka data som finns tillgängliga för de beräkningsmodeller som ska ligga till grund för till exempel ökad verkningsgrad. För att höja verkningsgraden med bara 0,1 procent krävs ofta mätningar, modellprov och simuleringar som kan pågå under månader, där tillgängliga data är avgörande för resultatet, framhåller Björn Hellström.

– Våra modeller blir inte bättre än de data vi matar dem med. Vi behöver också bättre metoder och verktyg för att mäta på existerande kraftverk och det är ett område som jag gärna ser att svenskt vattenkraftcentrum tar tag i, för här finns faktiskt mycket att göra.

Hård konkurrens
Björn Hellström, trivs alldeles utmärkt på Voith Hydro och jobbet med vattenkraft, trots att marknaden är ganska tuff, eller kanske just därför. Han har varit på företaget sedan 2012.

– Visst, konkurrensen är stenhård och det låga elpriset gör att man får anstränga sig för att räkna hem ett projekt men att börja jobba här var som att komma hem. Jag  gillar utmaningarna och att varje projekt har sina speciella förutsättningar vilket gör att man lär sig något nytt varje dag. 

Text och foto: Lars Magnell

Nyheter