2021-08-31

Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

I projektet har tre scenarier tagits fram som ger helt nya perspektiv på utvecklingen av energisystemscenarier. I de tre scenarierna har olika teknologiska och sociala utvecklingsmöjligheter använts för att illustrera vikten av politiska val och hur de kan forma det framtida nordiska energisystemet.

–Hittills har åtgärder och deras underliggande policyåtaganden inte levererat den förändring som krävs. Utmaningen är enorm och betydande osäkerheter kvarstår, säger Markus Wråke, VD på Energiforsk och projektledare för gruppen nordiska forskare och konsulter som ligger bakom Nordic Clean Energy Scenarios.

Nordic Clean Energy Scenarios är den mest omfattande energisystemstudien hittills som har undersökt potentiella utvecklingsvägar för ett koldioxidneutralt Norden innan 2030. Resultaten, som bidrar med stöd och förslag till handling, gör det möjligt för Nordiska policyutvecklare och för hela energisektorn att kunna ta sig an den här utmaningen.

Podcast
I en nyligen lanserad podcast samtalar en av projektets seniora forskare, Kenneth Karlsson från IVL med Klaus Skytte som är VD på Nordisk energiforsknings, om studiens resultat och hur ett dekarboniserat nordiskt energisystem kan komma att se ut. Lyssna på podcasten här!

Slutrapport från projektet
Det finns också möjlighet att delta i den livesända lanseringen av rapporten den 7 september. Anmäl dig här!

Om projektet
Nordic Clean Energy Scenarios leds av Markus Wråke, VD på Energiforsk, och finansierades av Nordisk energiforskning. Läs mer om projektet Nordic Clean Energy Scenarios 

 

 

Nyheter