2017-10-18

Spännande samverkan

Energiforsk kommer att samverka med Grön Bostad Stockholm och Smart City Sweden för att utveckla innovationer kring affärer, teknik och hållbara städer.

Under ett frukostseminarium den 26 oktober kommer fjärrvärmeforskningsprogrammet Futureheat att presenteras för fastighetsägare och små och medelstora förtag som jobbar med innovationer inom byggnadssektorn. Seminariet hålls tillsammans med Grön Bostad Stockholm som ska bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Målet är att undanröja hinder för tillväxt i små och medelstora företag genom att hjälpa till att finansiera nya tekniker och tjänster.

Energiforsk nya program Futureheat håller på att designas för att ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretag ska vara framgångsrika och bidra till en positiv omställning av energisystemet. En inriktning kommer att vara användarflexibilitet där det kan finnas synergier med GrönBostad.

Seminariet hålls också tillsammans med Smart City Sweden som är Sveriges nya exportplattform för lösningar inom den smarta och hållbara staden. Initiativet är långsiktigt och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av regeringen och Energimyndigheten.

Plats: Smart City Sweden Hammarby Kaj 18, 120 30 Stockholm
Frukost och mingel: 07.30-08.00
Seminarium: 08.00-09.00
För att gå på seminariet: Anmäl dig här!  

Mer om fjärrvärmeforskningen i Futureheat här!

Nyheter