2018-04-24

Lättare sagt än gjort att ersätta kreosot i stolpar

Seminariet Hållbara kraftledningsstolpar blev snabbt fulltecknat när kraftbolag, tillverkare och andra intressenter erbjöds ny kunskap om den senaste forskningen kring kraftledningsstolpar.

Seminariet tog avstamp i ett projekt inom programmet Underhåll av elnät, där RISE har testat beständigheten hos stolpar som har konstruerats utan kreosot. Kreosot är ett ämne som har använts för att impregnera bland annat kraftledningsstolpar, men som har visat sig leda till oacceptabla risker för hälsa och miljö.

Det här är därför en intressant fråga för kraftbolagen eftersom kreosotens framtid är osäker och det finns en önskan att ersätta kreosotimpregnering med andra metoder. Att uppnå samma skyddande egenskaper på något annat sätt har dock visat sig vara lättare sagt än gjort.

–Att impregnera trästolpar med kreosot för att motstå svampangrepp och röta är en väl beprövad teknik, som gör att stolpar kan stå 50, 80 eller till och med 100 år. Att hitta andra tekniker som kan matcha kreosot vad gäller ekonomi och hållbarhet samtidigt som det inte har samma miljöpåverkan har visat sig vara svårt, säger Lennart Kjellman som är programansvarig på Energiforsk.

I seminariet, som hölls hos Energiforsk i förra veckan, deltog också ett antal tillverkare som presenterade sina idéer om hur framtidens kraftledningsstolpe kan se ut. Forskningen ingår i programmet Underhåll av elnät som hanterar frågor kring förvaltningen av nätföretagets fysiska sy­stem- och anläggningstillgångar, men även andra tillgångar som skapar värde.

Läs mer om resultaten från Underhåll av elnät

Nyheter