2023-05-09

Solve och Nobelsymposium nr 191

Solve var i början på maj värd för Nobelsymposium nr 191: Efficient Light to Electric Power Conversion for a Renewable Energy Future. Nobelsymposier arrangeras 1-2 gånger per år inom de vetenskapsgrenar där Nobelpris delas ut.

Marika Edoff, föreståndare för Solve, var i början på maj en av värdarna för Nobelsymposium nr 191: Efficient Light to Electric Power Conversion for a Renewable Energy Future. Hon arrangerade symposiet tillsammans med Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet och själv solcellsforskare och Christina Garsten från Swedish Collegium for Advanced Studies, SCAS.

Symposiet finansierades av Nobelstiftelsen och medlemmar från nobelkommittéerna för kemi och fysik deltog också. Forskare på hög nivå inom området samlades för att diskutera och hålla föredrag om solcellsenergi, både teknik och systemfrågor.

Bland de inbjudna kan nämnas professor Martin Green från University of New South Wales i Australien, samt Richard M Swanson från Solar Power och Stanford University, båda pionjärer inom kiselsolceller. Dessutom deltog ledande forskare inom perovskitforskning, tunnfilmssolceller och organiska solceller.

Evenemanget hölls i Tunbergssalen på SCAS och på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Programmet på Ångströmlaboratoriet på fredag eftermiddag var öppet och där bidrog bland annat professor Stefano Amaducci från Universitá Cattolica de Sacre Couro, en ledande forskare inom Agrivoltaics, dvs vetenskapen om att kombinera solceller och jordbruk.

– Symposiet var unikt i att både nobelkommittéerna för fysik och kemi var inbjudna och att vi dessutom fick en extra dag för symposiet finansierat, säger Marika Edoff. Det visar tydligt att solcellsforskningen idag går över vetenskapsgränser och att vi lär av varandra, vilket också var ett viktigt skäl för att ansöka om att få arrangera symposiet.

Nobelsymposier arrangerat 1-2 gånger per år inom de vetenskapsgrenar där Nobelpris delas ut.

Se abstracts och programNyheter