2020-08-03

Energiforsk i Aktuellt

När Moderaterna och Liberalerna i en debattartikel i förra veckan gick ut med att de vill se en lagändring kring kärnkraften för att säkra tillgången till ren och leveranssäker el, intervjuades Energiforsks VD Markus Wråke i nyhetsprogrammet Aktuellt.

Partiledarna Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni vill se en energipolitik som bygger på långsiktighet och klimatnytta. De menar i debattartikeln att det bland annat krävs en förutsättningslös diskussion om fortsatt drift av befintliga kärnkraftsreaktorer och att förutsättningarna för nästa generations kärnkraft säkerställs.

På frågan från Bodil Appelquist på Aktuelltredaktionen om fördelarna med små reaktorer svarade Markus:

–Det är framför allt två stora fördelar man tänker sig att de ska ge. För det första kostnaden – tanken är att göra reaktorerna mindre, så att man kan tillverka dem i fabriker. De kallas ofta små modulära reaktorer och kan produceras nästan genom löpande bandprincip vilket minskar kostnaden. Den andra stora fördelen är att genom att man får ner storleken på en reaktor kan man använda den på nya ställen, närmare där man bor och närmare stora fabriker exempelvis.

Energiforsk har givit ut rapporter om fjärde generationens kärnkraft och om små modulära reaktorer, som ger en kortfattad bild av tekniken och det aktuella marknadsläget. Där framgår det att vissa teknologier för små modulära reaktorer är på väg att tas drift och att en våg av mer mogna teknologier väntas inom tio år.

Elbrist eller inte
En annan fråga från Aktuelltredaktionen var kring de olika buden om elbrist i Sverige. Energiminister Anders Ygeman menar att vi producerar för mycket el i Sverige, medan Nyamko Sabuni i inslaget pekar på att hushåll och företag inte alltid har tillgång till el när den behövs.

–Båda har rätt. Anders Ygeman har rätt i att vi under ett helt år producerar mer el än vi själva använder. Men Nyamko Sabuni har också rätt i att det inte hjälper om vi på en viss plats och vid en viss tidpunkt inte har det elöverskottet, säger Markus Wråke.

–Det är just tilltron till nya sätt att hantera variationen i tillgång till el som skiljer sig åt mellan de som tror att kärnkraft är svaret och de som tror att det är nya tekniker som är framtiden.

Framtiden oviss
På en avslutande fråga om han tror att vi kommer att ha såna här små kärnkraftverk i framtiden svarar Markus:

–Just nu ser det osannolikt ut. Men teknikutvecklingen går fort, så vem vet?

Läs mer

Mer om teknik och marknadsläge för små modulära reaktorer finns i Energiforsks rapporter Small nuclear reactors and where to use them och Fjärde generationens kärnkraft.

 

Nyheter