Rapport

Fjärde generationens kärnkraft

Det talas mycket om fjärde generationens kärnkraft och om hur den tekniken kan leda till ett framtida energisystem där kärnkraften spelar en viktig roll. Det finns både en rapport och kortfattade broschyrer på svenska och engelska som svarar på de viktigaste frågorna kring tekniken och vilken roll den kan få. Läs mer i materialet till höger här på sidan!

Det avgörande skälet för att börja bygga ut fjärde generationens kärnkraft är att den ger möjlighet att ersätta de fossila bränslena globalt samtidigt som tillgången på energi kan öka. Stora delar av världens befolkning skulle behöva använda mer energi snarare än mindre.

Kärnkraften har stor potential att bidra, men för att systemet ska bli uthålligt behövs på sikt en övergång till fjärde generationens kärnkraft, eller Generation IV (Gen IV). Energiforsk har därför tagit initiativ till denna summerande rapport för att beskriva var tekniken står i dag och hur den kan bidra till framtidens energisystem.

Gen IV är benämningen på kärnkraftssystem som kan leverera obegränsade mängder hållbar energi utan att lämna efter sig långlivat avfall. Stärkta säkerhetskrav samt försäkring att det ej går att avleda klyvbart material från bränslecykeln för vapenändamål resulterar i strikta ramar för hur reaktorer och bränslecykelanläggningar kan vara utformade. Det krävs också att bränslet kemiskt upparbetas så att det klyvbara material som finns kvar i det använda bränslet kan återföras till bränsletillverkningen.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:317

Författare

Daniel Westlén