Program

Betongtekniskt program kärnkraft

Forskningsprogrammet går ut på att förvalta de betongkonstruktioner som finns vid svenska och finska kärnkraftverk. Syftet är att säkerställa livslängden på konstruktionerna, men också att säkra en trygg, tillförlitlig och kostnadseffektiv drift. För att klara detta krävs ny kunskap om betongteknik.

Forskningsprogrammet ska också bidra till bygga upp kompetens inom kärnkraftindustrin, på myndigheter liksom på universitet och högskolor. I programmet finns såväl doktorandprojekt som utredningar och uppdragsforskning. Fokus för forskningen under 2022-2024 är att:

  • Undersöka det lokala klimatet i reaktorinneslutningen för att identifiera miljöer som kan orsaka degradering och påverka inneslutningens täthet
  • Utveckla verktyg för att studera spännkablar och tätplåt
  • Verifiera av beräkningsverktyg som används i reaktorinneslutningen
  • Undersöka säkerhetsrelaterade frågor i vattenvägarna

Hänt inom programmet

Tillståndsbedömning och konstruktionsanalys i fokus på Kraftindustrins betongdag 2023

Den 14 och 15 mars ägde Kraftindustrins betongdag rum i Älvkarleby. Årets tema var tillståndsbedömning och konstruktionsanalys.

29 mar 2023 - Vattenkraft


Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

7 jan 2020 - Kärnkraft


Stora möjligheter med digitalisering

Betongexperter inom vattenkraft och kärnkraft samlades i förra veckan i Älvkarleby, för att få inspiration och diskutera användningen av digitala verktyg. Det handlar framför allt om att effektivisera arbetet med förvaltning och nybyggnad av kraftindustrins betongkonstruktioner.

19 mar 2018 - Vattenkraft


Disputerar på fukt i betong

Grattis Mikael Oxfall som har disputerat på en ny mätuppställning för att bestämma mängden fukt i tjocka betongkonstruktioner! Det är första gången som en systematisk genomgång av fuktinnehåll i kärnkraftens betongkonstruktioner har gjorts.

13 jun 2016 - Vattenkraft


Årets betongdag i Älvkarleby

I förra veckan samlades ett 50-tal personer i Älvkarleby för att höra mer om framtidens material och analysmetoder inom betongområdet. Det var många nya och spännande resultat som presenterades för kraftindustrins betongexperter under årets upplaga av Kraftindustrins betongdag.

30 maj 2016 - Vattenkraft


Nytt system för att mäta fukt i betong

För första gången har en vetenskaplig studie gjorts som systematiskt studerat fuktförhållanden i reaktorinneslutningarnas betongkonstruktioner – en ständigt aktuell fråga för branschen.

3 maj 2016 - Vattenkraft


Boka in kraftindustrins årliga betongdagar

Framtidens material och analysmetoder är temat för kraftindustrins årliga betongdagar som hålls i Älvkarleby den 24 och 25 maj. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks Betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

1 mar 2016 - Vattenkraft


Experter pratar mätning och övervakning av betongkonstruktioner i kärnkraft

Vattenfall, OKG och finska TVO presenterar hur de hanterar övervakning och mätning av betong. Senaste forskningen presenteras av Betongtekniskt program kärnkraft.

17 feb 2016 - Vattenkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Karin Westling
08-677 27 68

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Betongtekniska programmet och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Fortum
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Teollisuuden Voima
Uniper
Vattenfall
SKB Svensk Kärnbränslehantering AB
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Inspelning från webbinariet: Kraftindustrins betongdag 2021

Inspelning från webbinariet: Kraftindustrins betongdag 2019