2020-01-07

Sök spännande doktorandtjänst om provning av material

Strålsäkerhetsmyndigheten och Energiforsk finansierar nu en ny doktorandtjänst inriktad på att med ultraljudbaserade mätmetoder prova egenskaper för material inom kärnkraftindustrin.

Skador eller misstankar om skador på strukturer som inte är åtkomliga för inspektion kan leda till säkerhetsrisker och stora kostnader för kärnkraften. Därför prioriteas nu utvecklingen av metoder för oförstörande provning.

–Att utveckla oförstörande provningsmetoder är oerhört viktigt, både för kärnkraftssektorn och i andra tillämpningar.  Jag vill verkligen uppmana dig som är intresserad av att börja doktorera att titta närmare på den här tjänsten, säger Monika Adsten ansvarig för kärnkraftsforskning på Energiforsk.

Genom åren har begränsade skador på svenska reaktorinneslutningars tätplåt konstaterats. Tätplåten är ingjuten i betong, och kan därför inte inspekteras med dagens etablerade metoder. På avdelningen för Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola har man under flera år arbetat med att utveckla en ny ultraljudsbaserad metod för oförstörande provning av betongkonstruktioner med ingjuten tätplåt under ledning av professor Peter Ulriksen. Arbetet med att utveckla metoden ska nu intensifieras med hjälp av en doktorand.

Lunds tekniska högskola söker nu dig som är civilingenjör eller motsvarande med inriktning på konstruktion alternativt multifysik kopplat till byggnadsmaterial. Du kan vara en nyutexaminerad ingenjör eller ha några års relevant arbetslivserfarenhet inom bygg eller provningsverksamhet. Erfarenhet av betongkonstruktioner och materialtekniska kunskaper inom betong är extra meriterande. Du som söker bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, och kunna skapa goda relationer. Arbetsuppgifterna är spännande och innebär mer komplext sammansatta problem som kräver ett stort inslag av problemlösning och nytänkande.

Läsa mer och ansök på Lunds tekniska högskola och kontakta gärna professor Peter Ulriksen för mer information om tjänsten.

Nyheter