2024-06-24

Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

– Vår solcellsmodul fungerar som en konventionell solcellsmodul, men med skillnaden att solcellens baksida inte är täckt av en folie utan är transparent och täckt av glas, berättar Simon Lahr som arbetar med forskning på Next2Sun.

Just den här typen av solceller fungerar bra i för jordbrukare, säger Simon Lahr:

– Våra bifaciala solcellsmoduler ger hög avkastning jämfört med konventionella sydvända solcellssystem. Agrivoltaics leder till att jordbrukare kan dra nytta av intäkter från både livsmedel och el, säger Simon Lahr.

Solpanelerna från Next2sun kan användas på nästan all jordbruksmark för betesdjur och boskapsuppfödning, på gräsmark och åkermark.

Next2Sun är involverat i flera forskningsprojekt både i Tyskland och internationellt, berättar Simon Lahr:

– För oss är det viktigt att hela tiden förbättra vårt AgriPV-system så att det blir ännu mer effektivt och ger de bästa förutsättningarna för jordbrukaren. Vi kan se att solcellssystemen ökar den biologiska mångfalden i området under modulerna och skyddar marken mot vinderosion och torka, vilket kan ha positiva effekter under de allt vanligare svåra väderhändelser som orsakas av klimatförändringarna.

Den partiella skuggan från solcellsmodulerna minskar också avdunstningen från marken – en faktor som blir allt viktigare, till följd av klimatförändringarna. Forskning pågår också om mikroklimat och grödor.

– Vi har sett att högre avkastning kan förväntas från skuggtoleranta grödor som potatis och gräs, men även skuggintoleranta grödor som vete visade högre avkastning, vilket vi såg  i ett forskningsprojekt i Frankrike förra året. Med våra pågående forskningsprojekt i olika länder, som SOLVE, försöker vi ytterligare förstå dessa synergier.

Forskningen vid Kärrbo prästgård har rönt stort intresse runt om i världen. Modellering av skördeutbyte i agrivoltaiska system är en viktig fråga.

 – Många vill få en synergi mellan solenergi och jordbruk och räkna ut hur man kan upprätthålla en hög nivå av växtproduktion under panelerna, säger Pietro Campana, universitetslektor vid Mälardalens högskola och ledande forskare för projektet vid Kärrbo prästgård. Vi har sett att de vertikala bifaciala solpanelerna fungerar bra.

– Grödan verkar anpassa sig till skuggan under solpanelerna genom att öka bladytan. Vi har också sett en tendens till att grödan presterar bättre under mycket torra delar av säsongen jämfört med om grödan hade placerats på ett öppet fält. Resultaten överensstämmer med resultat som erhållits i andra länder. Med vertikalt monterade solpaneler i rader med 10 meters radavstånd går endast en meter till spillo under solpanelerna, säger Pietro Campana.

 

Simon Lahr har arbetat på Next2Sun sedan 2022 och har studerat förnybar energi och energieffektivitet med fokus på agrivoltaics i Kassel i Tyskland.

– Genom att kombinera jordbruk med solpaneler kan vi minska konkurrensen om mark mellan livsmedelsindustri och elproduktion. Kombinationen av jordbruk och solpaneler ger jordbrukarna både högre och mer stabila inkomster, samtidigt som de bidrar med förnybar el via solenergi. Det är en hållbar lösning för hela samhället.

Next2Sun arbetar inte bara med PV-system för jordbrukare. De har ett stort utbud av lösningar, till exempel solcellsstängsel. Next2Sun bygger nu världens största vertikala PV-anläggning på Frankfurts flygplats.

Next2Sun har varit medlem i SOLVE sedan kompetenscentret startade.

– Vi vill etablera kontakter med forskare och företag för att hitta nya sätt att göra vårt system ännu bättre och mer hållbart. Det är ett nöje att träffa alla experter i SOLVE och att lära sig mer om den lovande svenska energimarknaden. Vi hoppas kunna hitta nya projekt och samarbeten som det i Kärrbo, som har varit mycket framgångsrikt, säger Simon Lahr.

 

Nyheter