2015-10-23

The Emerging EU Market for Electricity

Den europeiska elmarknaden står inför ett flertal utmaningar – det är också temat på konferensen den ​24 november som forskningsprogrammet EFORIS bjuder in till. Ämnen som behandlas är bland annat: Design av elmarknaden, konkurrenskraft och framtida investeringar samt konsumenternas roll.

Nyheter