2016-12-09

Få hinder för kraftig solexpansion

Foto: Pia Hedenskog

Forskning inom programmet Solel visar att elnätsbolagen är positi􏰁va till anslutning av solcellsanläggningar och att bolagen börjar få fungerande ruti􏰁ner 􏰀för att genomföra anslutningar. De enstaka problem som uppstått är snarare av praktisk natur, till exempel att􏰀 man av okunskap inte anmäler sin anläggning eller inte gör anslutningen på rätt sätt.

Prtojektet som genomförs av Profu visar att det är elnätet, främst lågspänningsnätet, som bedöms bli den tekniska faktor som först begränsar en utbyggnad av solel i fram􏰁den. Det här är den första studien av hur problemsitua􏰁onen ser ut, vilka åtgärder som kan vidtas och vad elnätbolagens syn på frågan är. Det har tidigare inte funnits någon samlad bild av detta. 

De nya resultaten publiceras i ett resultatblad från projektet Utbyggnad av solel i Sverige – möjligheter, utmaningar och systemeffekter som sammanfatt􏰀ar den bild som vuxit fram. Projektet är baserat på aktuell li􏰀tteratur och på intervjuer med svenska elnätsbolag. 

Läs mer om projektet här! 

Nyheter