2022-12-02

Pressmeddelande: Kronprinsessparet besökte Energiforsk och Energiföretagen

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte på fredagen Energiforsk och Energiföretagen. Markus Wråke, vd för Energiforsk, och Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen, uppdaterade kronprinsessparet om den svenska elmarknaden och om elektrifieringens utmaningar och möjligheter.

– Fossilfrihet är framtiden och det är en styrka för Sverige att näringslivet och politiken delar den visionen. Att kronprinsessan Victoria och prins Daniel vill få en fördjupad bild av hur elektrifieringen både kan stärka Sveriges konkurrenskraft och minska utsläppen visar på vårt samhälles stora engagemang för energiomställning, säger Markus Wråke, vd för Energiforsk.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte under fredagen Energiforsks och Energiföretagens kontor i Stockholm. Under besöket höll Markus Wråke och Åsa Pettersson ett föredrag om hur den svenska elmarknaden ser ut i dag, hur elbehovet ser ut fram till 2045 och olika vägar för hur Sverige kan genomföra elektrifieringen av industrin och transportsektorn.

– Att bygga ut elproduktionen i den takt som omställningen kräver är en enorm utmaning och för att lyckas måste vi öka kunskapen och acceptansen i hela samhället. Därför är jag extra glad över att kronprinsessparet tar sig tid att besöka oss för att diskutera dessa viktiga frågor, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen.

Kronprinsessan Victorias och prins Daniels besök är det andra på kort tid för att skaffa sig ännu djupare kunskap om Sveriges elproduktion och energisystem. Den 15 november besökte kronprinsessparet Energimyndigheten i Eskilstuna, i syfte att fördjupa sig i aktuella frågor som rör energisystemet.

– Den fossilfria elproduktionen behöver öka snabbt. Det är under 2020-talet vi behöver pressa elpriset, göra oss oberoende av energiimport från Ryssland och minska utsläppen. Dessutom behöver vi bli ännu klokare kring hur mycket, när och till vad vi använder el. Det är inspirerande att kronprinsessparet vill lära sig mer om hur vi kan lyckas med detta, säger Markus Wråke.

Pressbilder
För högupplöst pressbild från besöket, kontakta Daniel Hirsch. Pressbild på Markus Wråke och Åsa Pettersson finns här respektive här.

För mer information
Markus Wråke, vd Energiforsk
08-677 27 49
markus.wrake@energiforsk.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Anna Lejestrand, kommunikationsansvarig Energiföretagen
08-677 26 91
anna.lejestrand@energiforetagen.se

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som initierar, samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. Syftet är att bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls så effektivt som möjligt avseende försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, branschorganisationen Energigas Sverige samt gas- och energiföretaget Nordion Energi.

Nyheter