2016-05-16

Kostnadsfritt seminarium om nya regler kring elektromagnetiska fält

Många företag berörs av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält. Direktivet syftar till att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för elektromagnetiska fält under arbetet.

För att klara ut vad som gäller i allmänhet och för att ge dig och ditt företag en möjlighet att få svar på just era frågor arrangerar vi ett seminarium tillsammans med forskare, myndighetspersoner och andra specialister.

De nya reglerna gäller alla arbetsgivare som har personal som sitter vid en dator till exempel, men personal på elnätsföretag i synnerhet. Åsa Elmqvist som leder projektet omvärldsbevakning av elektromagnetiska fält på Energiforsk berättar om varför man ska anmäla sig till seminariet:
– Det kan vara svårt att sätta sig in i det nya direktivet själv. Därför kommer vi att ge en snabb inblick i vad som gäller och hur man ska anpassa sin organisation efter de nya EU-reglerna. Under seminariet ger vi också tips på hur andra företag har implementerat reglerna i sin verksamhet.

Energiforsk har ett uppdrag att omvärldsbevaka forskning och ny kunskap inom elektromagnetiska fält och hur det påverkar människor. Det har gjorts i mer än 20 år, tidigare i forskningsföretaget Elforsks regi.
– Det är många spännande inslag under seminariet, som är gratis för besökare. Vi är till exempel glada att ha med Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät som kommer att dela med sig av sin expertis och dessutom är detta ett utmärkt tillfälle att ställa frågor, säger Åsa Elmqvist.

Seminaret Så påverkas kraftföretagen av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält hålls tisdagen den 1 juni hos oss på Energiforsk.

Program och anmälan. OSA senast den 27 maj.

Nyheter