2019-03-08

Licentiatseminarium om fyllningsdammar

Den 29 mars presenterar Ingrid Silva sin licentiatuppsats Suffusion of Glacial Till Dam Cores – An Experimental Investigation på Luleå tekniska universitet, LTU.

Ingrid Silva har tagit fram kriterier för hur stora hydrauliska gradienter som ska tillåtas i olika typer av moränmaterial för att förhindra att det uppstår inre erosion. Hennes forskning ingår i Svenskt vattenkraftcentrums forskningsområde vattenbyggnad fyllningsdammar.

Mer information om seminariet finns på Luleå tekniska universitet, LTU. 

Nyheter