2022-06-23

Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram där fyra års forskning presenterades på bara en dag.

Den 7:e och 8:e juni välkomnades drygt 80 personer till Älvkarleby, för att ta del av den forskning som bedrivits inom Energiforsks program EcoHab och Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

Programmet startades av Energiforsk 2018 för att ta fram faktabaserat underlag om miljöförbättrande åtgärder som behövs för att ställa om vattenkraften till mer moderna miljövillkor. Omställningen innebär komplexa avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga, och behovet av både ny och kompletterande forskning har varit stort. På konferensen sammanfattades de resultat som forskarna kommit fram till efter fyra år av arbete.

– Vi startade forskningen i de två progamen 2018 för att vi såg ett stort behov av att stärka kunskapsläget och ta fram vetenskapliga modeller och metoder på området. Jag tror att alla som deltog på konferensen tyckte att det var givande att se hur mycket värdefulla bidrag som programmet och alla forskare åstadkommit på bara fyra års tid, säger Bertil Wahlund på Energiforsk.  

Konferensen inleddes tisdagen den 7 juni med studiebesök i Vattenfalls R&D-anläggning Älvkarleby med omnejd, följt av ett besök i Båtfors samt middag på kvällen. Under onsdagen erbjöds totalt 13 presentationer om allt ifrån hydrauliska bedömningar, till metodutveckling av verktyg och miljöåtgärder i vattendrag.

Så här sammanfattar Johanna Norrmark från Skellefteå Kraft dagen:

­ – Det är viktigt att det bedrivs forskning inom detta område och också att få mötas och lyfta olika aspekter kring vattenkraften. En sådan här konferens visar på bredden av frågor som behöver belysas och också vikten av att olika kompetenser jobbar tillsammans för att fånga upp olika frågeställningar. Det blir intressant att följa det fortsatta arbetet och särskilt Svenskt vattenkraftcentrums nya arbetsprogram miljö och samhälle.

För den som vill läsa mer om ovan nämnda presentationer, eller ta del av de övriga presentationerna från dagen, så finns de att ladda ned på konferenssidan.

– Sammanfattningsvis tycker jag att EcoHab och Vattenkraftens miljöforskningsprogram har varit mycket viktiga forskningssatsningar inom vattenkraften. Nu ska den forskning som bedrivits implementeras i verkligheten och därför är det så viktigt att den akademiska världen och näringslivet möts, till exempel vid konferenser som denna, så att forskningen snabbare kan komma samhället till nytta. Men vi är inte klara med forskningen – det finns massor med relevanta och viktiga frågor att beforska! avslutar Bertil Wahlund.

Nyheter