2020-06-08

Det går att lagra solenergi

För att få största möjliga nytta av solen behöver man hitta bra möjligheter att lagra solenergi. Ett forskarteam på Chalmers har hittat ett sätt att lagra solenergi i en molekyl i 18 år.

På Chalmers finns det ett forskarteam som är världsledande inom lagring av solenergi i molekyler. De har tagit fram en molekyl som kan lagra solenergin. Det är egentligen en teknik som är mer än hundra år gammal som nu har utvecklats, berättar Kasper Moth-Polsen som är biträdande professor i nanomaterialteknik på Chalmers, han fortsätter:

–Molekylen har en unik egenskap som gör att den byter skepnad till en energirik isomer. Molekylen består av kol, väte och kväve och kan lagra energi i upp till 18 år.

Kemisk lagring
Kasper Moth-Polsen och hans forskarkollegor har konstruerat ett solenergisystem som de kallar Molecular solar thermal energy storage, Most. Metoden är en form av kemisk energilagring som fungerar cirkulärt. En speciellt framtagen vätska fångar upp energi från solljus i en solfångare på ett hustak. Solfångaren fungerar som en parabolantenn som fokuserar solens strålar till en punkt där vätskan leds igenom ett rör. Därefter lagras vätskan.

När energin sen ska användas körs den genom en katalysator så att vätskan blir varm. Värmen skulle till exempel kunna användas till att värma ett hus, och därefter kan den skickas tillbaka upp på taket igen för att samla mer energi. Den här processen fungerar helt utan utsläpp eller försämrade egenskaper hos molekylen.

–Det känns otroligt bra att vi relativt snabbt har fått fram ett utsläppsfritt energisystem. Jag tror att ett system av den här typen skulle kunna vara i bruk om cirka 10 år, säger Kasper Moth-Poulsen. Det är fortfarande flera steg kvar. Vi håller nu på med experimentella försök i liten skala, säger Kasper Moth-Poulsen. Lagringen fungerar redan nu bra, men jag skulle vilja se ett ännu bättre energivärde. 

Se Kasper Moth-Poulsen berätta om det stora värdet av energilagring:

https://edition.cnn.com/videos/business/2019/11/20/liquid-sunlight-gec.cnn-business

 

 

 

 

Nyheter