2016-05-29

Spännande forskningsresultat drog fullt hus

Lunchseminariet Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad som arrangerades av Energiföretagen Sverige och Energiforsk under torsdagen var fullsatt till sista plats. Inte konstigt eftersom det handlade om framtidens elmarknad med de stora utmaningar som väntar.

Seminariet, som drog ett sjuttiotal deltagare från politiken, näringslivet och energibranschen,inleddes med korta redovisningar av resultat från forskningsprogrammen Elmarknadens funktion och roll i samhället, Eforis och North European Power Perspektives, NEPP.

–Det är ett fokus på reglering i energidebatten, men inget sägs om risken med att få ett nationellt system. Det är viktigt att beakta hur vårt system påverkar handeln över gränserna, sa Lars Bergman, professor nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. 

Thomas Tangerås som är ekonomie doktor vid Institutet för Näringslivsforskning, studerar om det är samhällsekonomiskt optimalt att gå vidare med ett nationellt system med effektreserv. Hans slutsats är att  det är bättre att komma överens överstatligt.

–Om man placerar sig i en större grupp, som i EU-samarbetet så blir man mindre sårbar, menade Tangerås. Hela värdet med en nordisk elmarknad är att bygga ihop systemen för att kunna skicka el fram och tillbaka! 

Under seminariet diskuterades också vilka faktorer som styr dagens låga elpris.  Det finns två sidor i debatten, att det handlar om de låga kolpriserna eller om en överkapacitet i elproduktionen.

–Bränslepriserna är det allra viktigaste! Det är den ekonomiska utvecklingen  som är en gemensam faktor, menade Johan Bruce, seniorkonsult från Sweco och en av forskarna i NEPP.

Hela lunchseminariet kan ses på nätet!

 

 

Nyheter