2023-05-15

Allt fler solcellsparker byggs

Intresset för solcellsparker ökar snabbt i Sverige. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker arrangerade Länsstyrelsen i Dalarna och region Dalarna nyligen ett webbinarium i samarbete med Solforskningscentrum i Sverige, Solve.

Det sker en snabb utbyggnad av solenergi och det kommer allt fler förfrågningar om att etablera solcellsparker i Dalarna. Webbinariet handlade om tillståndsprocesser och hur man kan planera för solenergi. Målgruppen för webbinariet var samhällsplanerare, energirådgivare, näringslivsutvecklare med flera på regional och kommunal nivå. Intresset var stort och över 70 personer deltog i webbinariet.

Webbinariet inledes med att Amelia Oller Westerberg på Becquerel Sweden berättade om hur utvecklingen av solenergi ser ut i Sverige. Erik Eliasson, Länsstyrelsen Skåne, berättade om lämpliga marktyper för solceller och Oskar Lindberg på Solve visade på en kartläggning för möjliga platser för solcellsparker. Charlotte Jönsson på länsstyrelsen i Skåne talade om erfarenheter från prövnings- och tillståndsprocessen i Skåne

Webbinariet avslutades med en diskussion: 
– Vilka underlag och vägledningar behöver vi?
– Hur planeras det i nuläget? Lärdomar och erfarenheter. Kommunrunda.
– Hur jobbar vi vidare med planering för solenergi?

– Jag tycker att det var ett bra webbinarium som gav viktig kunskap och ökad förståelse. Vi fick höra om flera goda exempel på hur kommuner planerar för solenergi, t ex i Smedjebacken, säger Marit Ragnarsson på Länsstyrelsen i Dalarna.

Nyheter