2023-03-20

Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering. Totalt 11 miljoner kronor ska gå till att undersöka bland annat hur kraftelektronik och efterfrågeflexibilitet kan skapa robusta och hållbara elnät.

– Elektrifieringen innebär utmaningar för elnäten, med behov av nya tekniska och digitaliserade lösningar. Vi behöver forskning, ökad kunskap och kunskapsspridning så att beslutsfattare får bättre möjligheter att skapa ett robust och hållbart energisystem som bidrar till klimatomställning, säger Susanne Stjernfeldt, ansvarig för elnät på Energiforsk.

Forskningsprogrammet Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering kommer att pågå från 2023 till 2026. Det leds av forskningsföretaget Energiforsk, och har initierats tillsammans med 47 aktörer i energibranschen, bland andra det statliga affärsverket Svenska kraftnät, och elnätsföretag som Ellevio och Vattenfall.

Programmet fokuserar på digitalisering, IT-säkerhet och teknikutveckling. Syftet är att få fram konkreta resultat på utmaningar som efterfrågeflexibilitet, växande laddinfrastruktur och effektbrist. Bland annat fokuserar ett projekt på hur kraftelektronik kan bidra till att öka överföringskapaciteten i elnäten.

– Ett mer effektivt sätt att använda el kommer att vara nyckeln för att lyckas utforma hållbara och robusta elnät. Nu går utvecklingen väldigt fort och vi behöver mer forskning om elnäten för att möta framtidens behov och risker, säger Kristina Nilsson på Ellevio, ordförande i programmet.

I forskningsprogrammet ingår även två nätverk, där representanter från företag, myndigheter och universitet möts för att dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Fakta Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering
Programmet syftar till att ta fram ny kunskap inom bland annat efterfrågeflexibilitet, sammanlagringshantering, datainsamling, hantering av växande laddinfrastruktur, automation och nya elnätstekniker. Fokus ligger på teknik, ekonomi och hållbarhet. Budgeten är på knappt 11 miljoner kronor och finansieras av de deltagande företagen. Programmet drivs av forskningsföretaget Energiforsk och är en ny etapp av programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet som pågick 2018–2022.
Läs mer här.

Fakta om elnät och trygg elförsörjning
Det svenska elnätet består av ungefär 58 400 mil ledning, varav 70 procent är jordkabel och 30 procent är luftledning. Elnätet består av tre delar: transmissionsnätet, regionnät och lokalnät.

  • Transmissionsnätet, som också kallas stamnätet, ägs av statliga Svenska kraftnät och transporterar elen långa sträckor. Det består av cirka 15 000 kilometer luftledning och 2 000 kilometer jordkabel, drygt 175 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växelström och likström. Spänningen varierar mellan 220 kV och 400 kV.
  • Regionnäten ägs till största delen av Vattenfall, Eon och Ellevio som transporterar elen mellan transmissionsnätet och lokalnäten. Det består av cirka 30 000 kilometer luftledning och 2 000 kilometer jordkabel. Spänningen är vanligtvis 130 kV.
  • Lokalnäten ägs av många olika elnätföretag och tar hand om transporten den sista biten ut till de flesta elanvändarna. Spänningen är ofta 40 kV eller lägre, och sänks till 230 volt på vägen till hushållskunder.

Källor: Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige.

För mer information
Susanne Stjernfeldt, områdesansvarig för elnät, vindkraft och solel på Energiforsk
08-677 ​27 51
susanne.stjernfeldt@energiforsk.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Om Energiforsk
Forskningsföretaget Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet samt sprider kunskap för att bidra till ett robust och hållbart energisystem. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, samt gas- och energiföretaget Nordion Energi.

Nyheter