2017-11-20

Öppen inbjudan för projekt om bränsleceller

Teknikbevakning bränsleceller är öppet för ansökningar för teknik- och omvärldsbevakningsprojekt, forsknings- och utvecklingsstudier eller liknande inom bränslecellsområdet fram till den 11 januari 2018.

Nya projektförslag tas emot löpande och samlas upp för bedömning vid två till fyra tillfällen per år. Vi tillämpar ett så kallat tvåstegsförfarande i ansökningsprocedssen, vilket innebär följande steg:

Steg 1

Lämna en kortfattad beskrivning av projektet som inkluderar forskningsfrågor, syfte, metod, leverabler, förväntade resultat, utförare och budget. Varje förslag behandlas och prioriteras av programmets styrgrupp. För de projekt som bedöms positivt rekommenderas den sökande att utveckla sitt förslaget till ett fullständigt projektförslag. Denna kortfattade beskrivning skickas senast 11 januari 2018 till Bertil Wahlund

Steg 2

Efter en positiv bedömning i steg 1, rekommenderas du som sökande att skicka in ett fullständigt projektförslag för slutlig bedömning av styrgruppen. Den särskilda ansökningsmallen ska användas. Vänligen observera att en positiv bedömning och rekommendation i steg 1 inte innebär någon garanti för ett slutligt beviljande av projektet. Denna fullständiga ansökning skickas senast den 15 februari 2018.

Projekten kan starta tidigast den 15 mars 2018 och ska slutrapporteras senast den 1 april 2019. En rimlig budget för projekt är i storleksordningen 50 000 – 300 000 kr, beroende på projekttyp och omfattning. Tillgänglig budget för projekt uppgår till ca 1 200 000 kr för hela programperioden. Projekten bör vara tillämpade och inte grundläggande forskning.

Bakgrund

Teknikbevakning bränsleceller genomförs inom ramen för Swedish Electromobility Centre och koordineras av Energiforsk. Energimyndigheten finansierar programmet som sträcker sig över tidsperioden 2017 till och med juni 2019.

Programmets huvudsakliga syfte är att ta fram och skapa en objektiv, realistisk och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom bränslecellsområdet, samt sprida information från omvärlden till svenska intressenter. En del av programmet innefattar att genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och forsknings- och utvecklingsstudier som kan bidra till att främja forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området. Teknikbevakningsprogrammet öppnar nu för projektförslag inom bränslecellsområdet.

Mer information här om projekttyper och områden av särskilt intresse. 

Mer information om Teknikbevakning bränsleceller. 

 

Nyheter