2024-02-07

Hallå där, Ilknur Bayrak Pehlivan, vad är det som är så intressant med solenergi?

Ilknur Bayrak Pehlivan, är docent i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet och arbetar också på SOLVE, solelcentret i Sverige.

Vad är det mest intressanta med solenergi?

 – Solenergi är bra för samhället och har stor betydelse för övergången till renare energilösningar. Jag är väldigt intresserad av hållbara energilösningar och det är också det område jag forskar inom.

 Berätta mer om din forskning:

 – Sammanfattningsvis har min forskning kretsat kring utvecklingen av energieffektiv teknik, allt från elektrokroma fönster till vattendelning med solenergi och katalysatorutveckling för ammoniaksyntes. Mitt arbete handlar om ta itu med angelägna energi- och miljöutmaningar, och jag är engagerad i att bidra till en grönare och mer hållbar värld.

Utvecklingen av tekniken för solvattendelning omfattar klimatmodellering, katalysatorutveckling och utformning av prototyper för solcells-elektrolysatorer, som alla syftar till att utnyttja solens kraft för att producera rent vätgasbränsle.

 För närvarande delar jag min tid mellan forskning och projektsamordning. Detta arrangemang gör det möjligt för mig att balansera min forskningsverksamhet med projektledningsansvar, vilket säkerställer att vår innovativa forskning omsätts i praktiska lösningar för en hållbar framtid.

 Vilka är dina arbetsuppgifter i SOLVE?

 – Jag arbetar i ledningsgruppen som projektkoordinator tillsammans med koordinator Marika Edoff och co-koordinator Jonathan Scragg. Jag jobbar för att vi ska ha ett effektivt samarbete mellan våra akademiska, industriella och offentliga partner samt doktorander inom SOLVE. Jag hanterar också budgeten, samordnar aktiviteter och deltar i kommunikationsaktiviteter.

Jag tror att min akademiska bakgrund gör att jag effektivt kan samordna projekt, underlättar kommunikationen mellan olika aktörer och gör det möjligt för mig att se och utvärdera resultat ur olika perspektiv.

 Varför är SOLVE viktigt?

 – Vårt center fungerar som ett samarbetsnav som för samman akademiska institutioner, industripartner och offentliga sektorer för att främja forskning, utveckling och innovation inom solenergisektorn. På så sätt spelar vi en avgörande roll för att påskynda införandet av solenergilösningar, vilket är avgörande för att ta itu med klimatförändringarna, minska utsläppen av växthusgaser och övergå till ett mer hållbart energisystem.

Hur kan vi inspirera till ytterligare forskning inom detta område?

 – Vi måste arbeta för att nå ut till flera om de här intressanta utbildningarna. Vi behöver få till ökad finansiering från både företag och den offentliga sektorn. Ett annat sätt att få igång mer forskning på området är tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika centra och att mycket tydligt identifiera forskningsutmaningarna. Vi måste också nå ut med resultaten från SOLVE för att inspirera till ytterligare forskning, det är verkligen en intressant uppgift!

 

Nyheter