2022-01-25

Elektrifiering i fokus för klimatarbete

Forskarteamet bakom Nordic Clean Energy Scenarios (NCES), går nu mer in på djupet i de resultat som presenterades i september i fjol. Under ett webbinarium i Energiforsks regi förra veckan diskuterades direkt och indirekt elektrifiering och vilken roll elektrifiering har att spela i omställningen av klimatet.

Forskarna konstaterar att direkt elektrifiering, när elektricitet direkt ersätter bränsleförbränning i en bil eller industriell process, är en av de viktigaste lösningarna för att nå koldioxidneutralitet. Men även indirekt elektrifiering, när el används för att producera vätgas och andra elektrobränslen (PtX), kommer sannolikt att spela en större roll än vad som framkommit i tidigare studier. Vätgas och PtX kan ersätta fossila bränslen i tillämpningar när direkt elektrifiering inte är lämpligt, och har fördelar som lagring och flexibilitet. Det finns också stora exportmöjligheter för de nordiska länderna.

Den framtida utvecklingen för vätgas kommer sannolikt inte bara att bero på ekonomi utan också av allmänhetens uppfattning om relaterade och ibland konkurrerande teknologier som CCS och bioenergi.

Några slutsatser från webbinariet:

Direkt elektrifiering

För att nå ambitiösa klimatmål är direkt elektrifiering den enskilt viktigaste åtgärden menar forskarna. Scenarierna innehåller därför mycket elektrifiering, men det finns ytterligare potential. En hög elektrifieringstakt kräver stor utbyggnad av vind- och solkraft. Om inte vind- och solkapacitet byggs ut tillräckligt snabbt, kommer efterfrågan på biomassa, biobränslen och elimport att öka.

Indirekt elektrifiering

Den största osäkerheten i efterfrågan på el ligger i utvecklingen av vätgasproduktion och PtX. Den europeiska efterfrågan på vätgas är en exportmöjlighet för de nordiska länderna, men är de nordiska länderna redo för att fördubbla eller tredubbla kraftproduktionen som skulle krävas?

Elpriser

I ett balanserat system kan de Nordiska elpriserna förbli på ungefär samma nivå som före den stora prisuppgången under hösten 2021. PtX kan jämna ut priserna och förbättra försörjningstryggheten. Ett koldioxidfritt europeiskt kraftsystem är mindre känsligt för gasprisvariationer – men nya väderrelaterade osäkerheter kommer att dyka upp.

– Jag är inte säker på att svenska beslutsfattare har förstått vilken stor inverkan elektrifieringen har för att nå klimatmålen, och vilken dramatisk påverkan på elsystemet utvecklingen kring vätgas kan få, säger Markus Wråke i en kommentar.

 

Se en inspelning från webbinariet och ta del av presentationerna

 

 

 

 

Nyheter