2018-05-02

Viktigt nätverk kring energiaska

Energiforsks Askprogram presenterades på den välbesökta Askdagen som Energiföretagen Sverige genomförde för andra gången i mitten av april.

Forskningen i Askprogrammet leder till ny kunskap så att askor ska kunna användas i ett uthålligt samhälle på ett ekonomiskt försvarbart sätt och med ringa risk för hälsa och miljö. Förutom att bygga kunskap är programmet ett viktigt nätverk för möten och diskussioner mellan forskare, askproducenter, skogsägare, konsulter, entreprenörer, myndigheter och beslutsfattare.

–Vi är nu igång med en ny vända av askforskningen som förhoppningsvis ska göra det möjligt att öka användningen av de askor som produceras i Sverige, säger Helena Sellerholm som är programansvarig på Energiforsk. 

Programmet, som drivs av Energiforsk, består av de tre delområdena

  • Konstruktion – som handlar om användning av aska i andra anläggningsbyggen än deponier
  • Skog och mark – här studeras återföring av bioaska,  långtidsstudier och logistikkedjor
  • Kemi och miljö – som behandlar beslutsstöd,  kemiska egenskaper och miljöpåverkan

Läs mer om Askdagen och ladda ner de spännande presentationerna från Energiföretagen Sverige

Se mer om vad som görs i Askprogrammet. 

Nyheter