2017-01-30

Goda möjligheter att bli ledande inom kärnkraftsmaterial

Tunga namn och ett bra program samlade i förra veckan drygt 90 personer från Sverige, Finland, Storbritannien, Schweiz, Japan, Kina och Belgien för en spännande konferens om framtiden för kärnkraft, politiskt och teknikmässigt.

Under hela dagen talades det mycket om att kunna verka på lika villkor. Det faktum att olika kraftslag har olika förutsättningar på grund av politiska inspel försvårar situationen för kärnkraftindustrin. Det är också svårt för kraftföretagen att få grepp om vilka kostnader och intäkter som deras investeringar ger. Det beror på att elpriset varierar och att politiska inspel snabbt kan ändra förutsättningarna. Kina är den marknad som växer snabbast just nu, med tjugo pågående nybyggnadsprojekt. Till skillnad mot nybyggnadsprojekt i många andra länder så håller de kinesiska både tids- och kostnadsplaner.

–De inhemska projektens framgång är oerhört viktig för att stärka Kinas roll som exportör av kärnkraftsteknik, sa Micael Hagman från svenska ambassaden i Peking.

Teknikutveckling
Den tekniska utvecklingen visar att små och medelstora reaktorer nu utvecklas starkt i olika delar av världen. Det minskar kostnaderna och gör att en mindre reaktor kan ingå i ett befintligt nät utan att man behöver göra förstärkningar. Många mindre anläggningar producerar både el och fjärrvärme. Enbart i Storbritannien skulle 250 stycken små och medelstora reaktorer kunna byggas och den brittiska regeringen har initierat en tekniktävling för utveckla ett bra koncept för detta.

De två olika teknikspår som nu utvecklas starkast inom fjärde generationens kärnkraft är blykylda och natriumkylda reaktorer. Under konferensen tillkännagav det svenska företaget LeadCold att man precis signerat ett kontrakt värt 200 miljoner USD med indiska Essel Group för att kommersialisera ett blykylt koncept.

–Utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft närmar sig den punkt när man går från statligt finansierade forskningsprojekt till industriellt finansierade utvecklingsprojekt, det är väldigt glädjande. Sverige har en lång tradition av materialutveckling, vi har goda möjligheter att bli ledande inom framtidens kärnkraftsmaterial, menar Monika Adsten som ansvarade för konferensen.

Till konferensprogrammet här! 

 

Nyheter