2022-06-07

Delta på SVC:s Forskarskola i höst

I höst är det dags igen för Svenskt vattenkraftscentrum att anordna sin årliga Forskarskola. Forskarskolan pågår under en veckas tid och kurserna som hålls ger SVC:s doktorander och personer som jobbar med vattenkraft möjligheten att utbilda sig inom områden som är kopplade till SVC:s verksamhet.

17 till 21 oktober håller SVC sin årliga Forskarskola som pågår under en veckas tid. 

– Forskarskolan ger SVC:s doktorander och andra i branschen möjlighet att bekanta sig med nya områden inom vattenkraften. Genom att delta i en kort introduktion till ett ämnesområde kan deltagarna bredda sin kompetens under några koncentrerade dagar, säger Lennart Kjellman, programansvarig för SVC. 

Forskarskolan består av två kurser. Första kursen tar plats på KTH 17 till 19 oktober under ledning av Fredrik Johansson. Hans kurs heter Introduction to rock foundations for dams; en kurs som passar för de som söker grundläggande kunskaper om berg som konstruktionsmaterial.

Vill man lära sig om fluiddynamik i vattenturbiner är det Saeed Salehis kurs Introduction to fluid dynamics in water turbines som man ska anmäla sig till. Kursen hålls 19-21 oktober på KTH.  

Kurserna består av föreläsningar och workshops. Examinationerna kommer att kräva deltagande på föreläsningar och samt godkänt betyg på inlämningsuppgifter och övningar.  

– Genom att delta får man en bra introduktion till ett nytt ämnesområde och ett utmärkt tillfälle att stärka sin kompetens inom vattenkraft, säger Lennart Kjellman. 

Läs mer om Forskarskolan för information om kurserna, dess innehåll, examinationer och litteratur.  

Nyheter