2023-04-24

Vindkraft kan tjäna pengar på stödtjänster

Det finns pengar att tjäna för vindkraftföretag som erbjuder stödtjänster för ett stabilare elsystem och Svenska kraftnät vill få fler aktörer att erbjuda stödtjänster. Energiforsk planerar nu för fler studier för att förbättra förutsättningarna för stödtjänster.

Cirka 150 tittare deltog i webbinariet Så kan vindkraften tjäna pengar på stödtjänster som Energiforsk arrangerade den 19 april.

Camille Hamon och Mattias Persson, forskare inom elkraftsystem på Rise, presenterade resultaten från sin studie ”Possible wind farm earnings from frequency regulation markets in Nordic power system – issues, examples and policies”.

Redan i dag erbjuder ett fåtal vindkraftaktörer stödtjänster. Några slutsatser från studien från Rise är:

 • Det går absolut att göra vinst på att erbjuda stödtjänster.
 • Vinstmöjligheterna kan variera, beroende på hur förhållandet ser ut mellan spotpriser och stödtjänstpriser.
 • aFRR ned är ett säkert kort för vindkraftaktörer, där behövs inga prisprognoser.
 • Med bättre produktionsprognoser kan förluster på grund av prognosfel halveras.
 • Träffsäkra prisprognoser ger flexibilitet att välja mellan olika marknader.

Robert Eriksson, teamledare enheten för Systemanalys på Svenska kraftnät, berättade Svenska kraftnät köpte stödtjänster för 6 miljarder kronor under 2022. Nu vill man att fler aktörer och teknikslag ska erbjuda stödtjänster.

Energiforsk planerar nu för att genomföra fler studier om stödtjänster. Exempel på frågeställningar för fortsatta studier är:

 • Vad skulle en motsvarande analys med 2022 års volatila elpriser ge för utfall?
 • Hur kan vindkraften bidra med fler stabiliserande förmågor?
 • Hur kan prognostiseringen förbättras?
 • Hur kan strategier för att delta i stödtjänster med mixade portföljer se ut?
 • Hur organiserar vi oss för effektivt samarbete inom de nya aktörsrollerna på balans- och stödtjänstmarknaderna?
 • Skulle några förutsättningar behöva ändras för att uppnå ett samhällsekonomiskt effektivt system?

Vill du veta mer om fortsatta studier, kontakta Åsa Elmqvist:
08-677 27 61
asa.elmqvist@energiforsk.se

Webbinariet 
Webbinariet i sin helhet kan ses här.

Presentationerna
Camille Hamons och Mattias Perssons presentation finns här.
Robert Erikssons presentation finns här.

Slutrapporten
Läs slutrapporten från studien Possible wind farm earnings from frequency regulation markets in Nordic power system – issues, examples and policies.

Anmälan om stödtjänster till Svenska kraftnät
Svk:s intressenamälan för stödtjänster finns här.

Nyheter