2022-05-25

Två energibolags erfarenheter av innovativa lagringstekniker

Ackumulatortankar är vanliga i svenska fjärrvärmesystem, men andra typer av termiska lager är sällsynta. Under ett webbinarium i slutet av maj lyftes erfarenheter från två energibolag som valt att satsa på innovativa lagringstekniker.

Mälarenergi, ett av de deltagande energibolagen i webbinariet, har valt att konvertera ett oljebergrum till vattenlager, bland annat för att kunna optimera produktionen och förbättra leveranssäkerheten. Rickard Svensson och Einar Port presenterade dels anledningar till att man valt att investera i att konvertera bergrummet och dels hur konverteringen i praktiken går till.

Lagret består av tre bergrum med en total volym om 300 000 m3 som ska driftsättas under nästa år.

I webbinariet deltog också Henrik Lindståhl från Tekniska verken i Linköping. Henrik berättade om den pilotanläggning som är under uppförande i Linköping. Konceptet bygger på borrhål med sprickzoner och planen är att ansluta fjärrvärmen och testa med hög temperatur under andra halvan av 2022. 

Henrik förklarade också vilka för- och nackdelar det finns med att ha en eller flera lager ute i nätet jämfört med ett större centralt placerat lager.

Presentationerna från både Tekniska Verken och Mälarenergi finns att ladda ned här

Om du vill du hålla koll på framtida webbinarier inom området, kan du prenumera på nyhetsbrev från Värme och kyla här.

 

 

 

Nyheter