2020-09-01

Landbaserad vindkraft viktig kugge i energiomställningen

Vindkraftparken Uljabuouda i Arjeplogs kommun är unik. Det är den första moderna vindkraftpark som har byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder. Nu utvecklas parken till ett viktigt testcenter för framtida turbinmodeller.

Parken utvecklas till ett testcenter för vindkraft av Skellefteå Kraft i samarbete med RISE, Vattenfall, Chalmers, Energiforsk, Vinnova och berörda kommuner och branschorganisationer. I april fick testcentret klartecken från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten. Men Stefan Skarp, chef för vindkraften på Skellefteå kraft är inte riktigt nöjd med tillståndet:

– För att testcentret ska fungera optimalt vill vi sätta upp nya och större vindkraftverk, upp till 330 meter höga. Det fick vi, men det blev mycket större restriktioner kring var på berget vi kan sätta upp dem. Vi behöver få lite bättre villkor för att kunna utföra den forskningsverksamhet som vi har tänkt oss.

Överklagan till Miljödomstolen
Nu har en överklagan lämnats in till Miljödomstolen i Umeå. Det är oklart hur lång handläggningstiden är, men förberedelser görs för att testcentret ska kunna starta så fort som möjligt. Det finns ett fungerande elnät och ett miljötillstånd som bara behöver ändras lite enligt Stefan Skarp.

Det var under hösten 2010 som Skellefteå krafts vindkraftpark, Uljabuouda i Arjeplogs kommun, togs i drift. Idag finns tio 125 meter höga kraftverk i parken.  Syftet med testanläggningen är att utveckla både teknik och kunskap som kan bidra till omställningen mot ett 100 procent förnybart samhälle i landets norra regioner och kommuner. Genom att använda Uljabuouda som testbädd kan vindkraftverkens teknik, drift och underhåll utvecklas på platser där goda vindresurser sammanfaller med kalla temperaturer och nedisning. 

Test av framtida turbiner
Det finns goda möjligheter att testa komponenter och delsystem på någon av turbinerna säger Stefan Skarp:

– Vi plockar gärna ner några av våra turbiner och erbjuder operatörerna att testa framtida modeller så att de kan verifiera prestanda och funktion i ett kallt klimat. Det råder ett tufft klimat här med hårda turbulenta vindar, så det är ett jättebra ställe att testa hur teknik funkar i extrem kyla.

 Intresset för testcentret är också stort, och vinkraftsaktörer från hela världen välkomnas att utföra sina tester i Uljabuouda.

– Den nordiska infrastrukturbranschen är väldigt intressant för internationella aktörer, både investerare och leverantörer. Det är många projektörer och ägare som har säte i andra länder, men bedriver verksamhet i Sverige. Testcentret ger dem stora möjligheter att testa både turbiner och delsystem. Flera av kommunerna här i Norrlands inland ser också det här som en näringspolitisk satsning.

Stefan Skarp tror att landbaserad vindkraft i Norrlands inland är en viktig kugge i den stora energiomställningen för att elektrifiera Sverige och att testcentret kan spela en stor roll i den utvecklingen:

– Vi kan genomföra en ordentlig besiktning här för att se hur turbiner fungerar. Det skulle vara en stor fördel för marknaden. Det driver tekniken framåt och skulle kunna leda till att vi får bättre vindkraftverk helt enkelt. Det är det som är den stora nyttan med vårt testcenter.

 

 

 

 

 

Nyheter