2017-01-18

”Innovativa företag har chans att bli lönsamma”

Foto: Daniel Löfstedt, Energiföretagen

Många spännande nyheter och slutsatser presenterades när Heymi Bahar drog de viktigaste slutsatserna av IEAs senaste analyser och framtidsprognoserna för förnybart energi under ett fullsatt seminarium i dag.

Det var under ett lunchseminarium som huvudförfattaren från IEA Heymi Bahar presenterade rapporten Renewable Energy - Medium Term Market Report 2016. Rapporten visar bland annat att andelen förnybart ökar i alla sektorer, trots ständiga utmaningar inom såväl värme som transporter.

–År 2015 var ett rekordår för förnybart, men politiker och beslutsfattare behöver öka sina åtaganden och förse investerare med klara och tydliga styrmedel så att de kan göra investeringar, sa Heymi Bahar bland annat. 

Det var också tydligt att IEA delar Sveriges syn att förnybar värme är en underskattad resurs. Både för man kan ersätta fossila bränslen direkt i värmeproduktionen, och för att värme kan användas som energilager och underlätta integreringen av förnybar el i energisystemet.

Gustav Ebenå, chef för Energimyndighetens enhet för hållbar energi och Energiföretagens vd Pernilla Winnhed reflekterade kring den svenska energipolitikens och energiföretagens förutsättningar  att realisera det IEA förutser.

–Det är särskilt intressant att IEA pekar på att bara de företag som är innovativa och satsar på ny kunskap har en chans att vara lönsamma, och att det krävs forskning i samverkan mellan stat och näringsliv, säger Markus Wråke vd på Energiforsk. För oss är det förstås roligt att höra eftersom det är precis det vi arbetar med. Jag hoppas att svenska företag antar utmaningen och frigör resurser till forskning och utveckling.

Ladda ner Heymi Bahars presentation här! 

Ladde ner en executive summary av rapporten här! 

 

 

Nyheter